Sökning: "personal branding"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade orden personal branding.

 1. 1. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 2. 2. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER

 3. 3. Consumer participation in environmental brand activism on Instagram: A case study of consumers use of hashtags in relation to Oatly's Swedish campaign Ditch Milk.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Rebecca Arfwedson; [2021]
  Nyckelord :Environmental brand activism; consumer hashtag activism; Instagram; social semiotics; self-branding; networked branding; consumer engagement; Social Sciences;

  Sammanfattning : Environmental brand activism has become a strategy applied by many brands to engage and take a stand in the issue of climate change. The aim is to spur a debate and spark an interest and collective action among the consumers (Sarkar & Kotler, 2018). LÄS MER

 4. 4. "En bank av kunskaper" : En intervjustudie om byggstenarna i kvinnliga studenters personliga varumärken.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mathilda Spjutö; Julia Tuvesson; [2021]
  Nyckelord :Personal Branding; Bourdiue; Students; Sociology;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of how students create a personal brand and what factors that tend to be more important than others. Do students choose education as a strategic choice to prepare for the labor market and can work experience and social media influence the personal brand? This study uses the qualitative method because of the need of in-depth answers to answer the purpose of this study. LÄS MER

 5. 5. Konsten att attrahera och behålla personal i en organisation : En kvalitativ studie utifrån anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Angelica Asplid; Nina Buonassisi; [2021]
  Nyckelord :Employer Branding; retain staff; attract staff; attractive employer; development opportunities; Employer Branding; behålla personal; attrahera personal; attraktiv arbetsgivare; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka faktorer som upplevs viktiga för att behålla och i viss mån attrahera personal i en organisation utifrån anställdas perspektiv. Syftet är också att få en djupare förståelse för de olika faktorerna och dess innebörd för olika individer. LÄS MER