Sökning: "personal branding"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden personal branding.

 1. 1. ”DET ÄR INTE ALLS SÅ DÅLIGT ATT JOBBA HÄR SOM ALLA SÄGER” - En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Järbur; Elias Krantz; Daniel Lange; [2018-09-12]
  Nyckelord :Employer branding; Organisationskultur; Varumärkesbyggande; Strategisk kommunikation. Employer value proposition; IPIanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom undersökningar med befintlig personal anställdpå SDF Angered få en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare. Syftet ärbaserat på en uppdragsbeskrivning från SDF Angered som är uppdragsgivareför uppsatsen och tar i ansats att utifrån ett medarbetarperspektiv söka svar på:varför individer söker sig till SDF Angered som arbetsgivare och varför dessastannar kvar. LÄS MER

 2. 2. Shared Field of Play, Being Part of a Team, Being Part of an Organization: Effects on Building a Personal Brand in Team Sports

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :William Rydell; Julian Kneubühler; [2018]
  Nyckelord :Personal brand; shared field of play; being part of a team; being part of an organization;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify what effects shared field of play, being part of a team and being part of an organization has on building brand equity for athletes in team sports. Even though personal branding of athletes has received academic coverage over the past years, the role of the shared field of play, being part of a team and being part of an organization have been overlooked. LÄS MER

 3. 3. Att behållla personal i ett rekryterings- och bemanningsföretag : - En kvalitativ studie med fokus på ett företags interna Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Louise Gudmundsson; Lisa Olsson Tunbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Attraktion vid första ögonkastet : Hur Employer Brands används för att attrahera nyexaminerade studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Mosesson; Jens Sintéus; [2018]
  Nyckelord :Employer Brand; Employer Branding; Employer Value Proposition; Employer Brand Equity;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden om nyexaminerade universitetsstudenter har intensifierats drastiskt under de senaste åren. Svenska arbetsgivare har därför ett svårare arbete framför sig kring att hitta högkvalitativ personal som passar organisationen. LÄS MER

 5. 5. My preferable workplace - A quantitative study about what HR-students find attractive in a coming employer and possible difference between gender and level of extroversion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ludvig Tanno; Eric Wangsell; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; Extroversion; Gender; HR; Students; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to, with basis in theory regarding employer branding, the personality trait of extroversion and gender differences examine the perceived importance of different aspects of employer branding. A quantitative study that included a questionnaire was made to investigate this phenomenon. LÄS MER