Sökning: "personal information"

Visar resultat 1 - 5 av 3887 uppsatser innehållade orden personal information.

 1. 1. Key challenges in SFI education: teacher’s perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fatemeh Heravi; [2023-07-04]
  Nyckelord :Swedish for immigrants; marketisation; SFI; procurement; Teachers’ challenges; public policy;

  Sammanfattning : Aim: The study aims at investigating SFI teachers’ perspectives about different types of challenges they confront with, and the impact that perceived challenges have on teachers’ practices in Gothenburg, Sweden. Theory: Socio-ecological framework was used to comprehend how multiple factors at various levels affect the teachers work and their practices as well. LÄS MER

 2. 2. Genetic Data Privacy and Consumer Choice Behavior: An Exploratory Study on Direct-To-Consumer Genetic Testing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Inês Raeiro; Xuexin Li; [2023-07-03]
  Nyckelord :consumer privacy; privacy calculus theory; trust; genetic data privacy; direct-to-consumer genetic testing; consumer choice behavior;

  Sammanfattning : The rapid growth of the Direct-to-Consumer Genetic Testing (DTC-GT) industry has raised significant concerns regarding the collection, storage, and use of highly sensitive genetic information. This study aims to address the existing research gaps by examining consumer privacy and choice behavior in the context of DTC-GT. LÄS MER

 3. 3. Mind The Gap Between Your Intelligence And Choice Architecture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Liljevall; Emelie Lillskog; [2023-07-03]
  Nyckelord :Cookie consent notices; cookie banner; choice architecture; consumer choice behaviour; general data protection regulation; GDPR; online privacy; web content analysis;

  Sammanfattning : Digital footprints of online behaviour are now possible to gather through the use of cookies. As a result, consumer activities once considered private are now monitored and used by online businesses and marketers, providing them with information about who we are, what we think, and what we like. LÄS MER

 4. 4. Patientens kunskap om joniserande strålning och dess risker vid radiologiska undersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalia Marcinkowska; Tina Chamat; [2023-05-10]
  Nyckelord :Joniserande strålning; Kommunikation; Information; Patientens kunskap; Strålningsrisk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera röntgenundersökningar som använder joniserande strålning genomförs och blir alltmer vanligt. Joniserande strålning kan innebära och resultera i risker, vilket i sin tur kan skapa oro hos patienterna. LÄS MER

 5. 5. Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Catrin Röjvik; [2023-03-28]
  Nyckelord :fortbildning; specialpedagogik; diagnos; syndrom; skolsituation; komplicerad inlärning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. LÄS MER