Sökning: "personal investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden personal investeringar.

 1. 1. Den dolda kapaciteten : Identifiering och grundorsaksanalys av potentiell kapacitet i en produktionslina.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Tobias Svensson; Malin Schmidt; [2018]
  Nyckelord :hidden capacity; production engineering; work sampling; lean; 5s; dold; kapacitet; produktionsteknik; 5s; frekvensstudie; lean;

  Sammanfattning : De flesta tillverkande företag och organisationer drivs i syfte att skapa avkastning på kapital. Vinsten skapas på två sätt. Dels genom differensen intäkt och utgift för en enskild produkt, dels genom antalet produkter man säljer under en viss tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Värdeåterföring genom medfinansieringsersättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Clara Särnbratt; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :medfinansieringsersättning; värdeåterföring; exploateringsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since 2009 Swedish municipalities can contribute economically to infrastructural projects conducted by the national government. To better enable municipalities to fund state projects the act of co-financial reimbursement was passed in April of 2017. LÄS MER

 3. 3. BIM inom kalkyl

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Silvia Khochaba; Vinos Koutcho; [2018]
  Nyckelord :BIM; 5D; benefits; costs; manuals; BIM; 5D; fördelar; kostnader; manualer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Det främsta problemet med implementering av BIM inom kalkyl är brister och felaktigheter i 3D-modeller (tredimensionell modell) som medför att de inte blir pålitliga. Målet med detta arbete är därför att klargöra hur informationskvalitén i en BIM-modell kan förbättras för att därmed öka användningen av BIM inom kalkyl hos byggföretag. LÄS MER

 4. 4. Tillväxtstrategier i vård- och omsorgsbranschen

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :John Oscar Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Revenue growth strategies; organic business growth; inorganic business; Tillväxtstrategier; organisk bolagstillväxt; oorganisk bolagstillväxt; vård och;

  Sammanfattning : Den svenska vård-och omsorgsmarknaden har sedan dess avreglering för ca 20 år sedan utvecklats. Från att ha varit ett offentligt monopol har vi nu istället en starkt konkurrensutsatt marknad. Konkurrensfördelar som tillväxtstrategi kan nu vara avgörande för ett bolags framgång. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro/kvalitetsutfall

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathias Lidevad; Alexander Stenfeldt; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; Sjukfrånvaro; Kvalitet; Korrelation; RAMP; Ergonomiverktyg; Fallstudie;

  Sammanfattning : This thesis project has been carried out in the Bachelors of engineering program, Innovation, Production and Logistics at Mälardalen University in the spring of 2018. The assigning company is GKN Driveline in Köping. LÄS MER