Sökning: "personal investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden personal investeringar.

 1. 1. Madness of the crowd : en kvalitativ studie om problematiken svenska investerare möter vid equity-crowdfunding

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Mann; Wergeland Jacob; [2017]
  Nyckelord :equity-crowdfunding; crowdfunding; crowdfundingproblematik; millennials; investeringsbeteende; informationsasymmetri; principal-agent; behavioural bias; due diligence;

  Sammanfattning : Crowdfunding innebär ett insamlande av kapital från stora mängder individer, oftast med små belopp vardera, utan användandet av traditionella finansiella mellanhänder. Crowdfunding som investerings- och finansieringsalternativ växte fram efter finanskrisen 2007/2008 då det blev svårare för företagen att få finansiering från restriktiva banker. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i upphandlingsprocessen av Big datasystem : En kvalitativ studie om vilka utmaningar organisationer upplever vid upphandlingar av Big data-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Marcus Eriksson; Ricard Pujol Gibson; [2017]
  Nyckelord :Big Data; Big Data strategy; Procurement; Acquisition; Challenges; Big data; Big data-strategi; Upphandlingsprocess; Utmaningar;

  Sammanfattning : Organisationer har idag tillgång till stora mängder data som inte kan hanteras av traditionella Business Intelligence‐verktyg. Big data karakteriseras av stor volym, snabb hastighet och stor variation av data. LÄS MER

 3. 3. Adaptable Information and Data Security Process : A Secure Yet Employee Friendly Process Proposal of IT Security Implementation in Organizations.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Mirza Maaz Ali; [2017]
  Nyckelord :information security; cyber-security; secure; adaptability; user friendly; user friendliness; process; processes; organizations.; information säkerhet; Cybersäkerhet; säker; anpassningsförmåga; användarvänliga; användarvänlighet; process; processer; organisationer.;

  Sammanfattning : Organizations have been changing their IT structure due to several reasons such as merger of two companies, acquisition of one company by another or IT consolidation within a company. IT policies are one of the areas which get redefined during such changes. LÄS MER

 4. 4. Faktorer kring äldres måltidssituation och deras påverkan på lönsamhet : Innovativa lösningar genom offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :David Klang; Allan Barham; [2016]
  Nyckelord :offentlig upphandling; innovationsupphandling; äldre; hälsa; totalkostnad; konsekvenskostnad; välmående; samhällsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how innovative solutions within public procurement concerning the elderly with aid decisions affect well-being and economic performance. Many decisions concerning human resources are taken without consideration for its economic effect. LÄS MER

 5. 5. Learning on the job -om varför ett företag arbetar med kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina-Marie Sundgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Investeringar i utbildning, såsom kompetensutveckling är något många företag arbetar med, både globalt och i Sverige. Du kan läsa om det i arbetsplatsannonser och höra om det både i skolan och på arbetet. LÄS MER