Sökning: "personal investment plan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden personal investment plan.

 1. 1. Management of personal investments in Russia and Sweden : Influence of financial literacy of young adults on their behavior in financial planning

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alan Dzutsev; [2018]
  Nyckelord :investment strategy; financial literacy; assets; financial planning; equity; personal investment plan;

  Sammanfattning : Background: Unawareness of most students about how to save and increase their money and changes in global economic conditions create new opportunities and challenges in international business and investment field. Lack of interest from investment companies, banks, funds, estate sellers and rialtos to this interesting and growing group of people, where even bringing up future clients in this young adults can play a big role in future success of the company. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kommunala utvecklingsplaner gällande laddinfrastruktur för elbilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Claudia Capriles; [2018]
  Nyckelord :laddning; elbilar; fossilbränsle;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att vara helt fossilfritt 2030 och politikerna vill minska fossilbränslebilar och samtidigt bygga ut laddningsinfrastrukturen för elbilar. Tillväxten på elbilar har ökat med 73 % de senaste åren. Laddinfrastrukturen ökar och nu finns det över 3500 laddpunkter i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Övergångsprocessen till en BIM-baserad projektledning för små företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Jesper Gustavsson; Anton Ekvall; [2018]
  Nyckelord :BIM; transition process; implementation; project management; small enterprises; BIM; övergångsprocessen; implementering; projektledning; små företag;

  Sammanfattning : Purpose: Small enterprises (10-49 employees and annual sales of less than 100 million SEK) in the construction industry do not often have the opportunity to develop as easily as large enterprises, often due to lack of knowledge and resources. The startup cost for BIM usage are high and involve the purchase of software licenses, hardware and education. LÄS MER

 4. 4. Lokalisering av rötningsanläggning på Åland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Marcus Allerborg; [2015]
  Nyckelord :rötning; avfallshantering; Åland; kompostering; gödsel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om rötning är en möjlig metod att använda som avfallshantering på Åland.Målet med detta arbete var att skapa ett underlag för hur avfallet bör samlas in och hur slutprodukten i form av biogödsel bör distribueras. LÄS MER

 5. 5. Det vore ju skam om det inte fungerade bättre – En fallstudie förfelsökning av projekteringsprocessen

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Filip Lindström; Mikael Persson; [2014]
  Nyckelord :Lean; Building process; Streamlining; BIM; Improvement measures; LEAN; Byggprocessen; Effektivisering; BIM; Förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar resultatet av en fallstudie på projektet Göingegården som genomförs i regi av Derome Mark & Bostad. Syftet med rapporten är att kartlägga arbetsprocessen och därefter belysa var det finns felkällor och störst förbättringsmöjligheter, av vilken anledning samt vilka konsekvenser som dessa får. LÄS MER