Sökning: "personal karlstad"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden personal karlstad.

 1. 1. Tystnadens eko : En kvantitativ studie om internkommunikationen på programmen för medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet.

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Internal communication; Karlstad university; media and communication; Internkommunikation; Karlstads universitet; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Vi har nog alla någon gång varit medlem i en organisation. Och vad är mer frustrerande än att som organisationsmedlem inte få ta del av all den information som florerar runt? Som medie- och kommunikationsstudent får man snabbt lära sig vikten av att förmedla ut information på rätt sätt och i rätt forum, inte minst på grund av hur samhället idag är överöst med information och budskap. LÄS MER

 2. 2. Employer branding, den enda vägen till framgång? : En kvalitativ studie om Karlstads kommuns employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Brundin; Linda Kanavina; [2019]
  Nyckelord :employer branding; identity; identification; profession; employer branding; identitet; identifikation; yrkesroll; yrkeskår;

  Sammanfattning : Employer branding är något som idag kan ses som en självklarhet för många arbetsgivare. De anställda ska identifiera sig med arbetsplatsens varumärke och representera det på sådant sätt som arbetsgivaren önskar. Det krävs dock en hel del förberedning och hårt arbete för att detta ska nå ut till de anställda. LÄS MER

 3. 3. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 4. 4. Varför slutar cheferna? : En studie om första linjens chefer i slutenvårdenpå centralsjukhuset i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Björklund; Beatrice Fernlöf; [2019]
  Nyckelord :Första linjens chefer; mellanchef; krav och kontroll;

  Sammanfattning : Region Värmland lider av brist på sjuksköterskor och samtidigt väljer chefer i första linjen i slutenvården att avsluta sitt chefsuppdrag innan den kontrakterade tiden på fyra år löpt ut. Chefer i första linjen är mellanchefer med krav från såväl överordnade som medarbetare, och det kan vara svårt att leva upp till alla förväntningar. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö för vårdpersonal i Karlstad mellan 1976 och 1981. : En studie kring arbetsmiljöutvecklingen för vårdpersonal inom äldreomsorgen i Karlstad i och med skyddskommitténs uppkomst.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nadja Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Äldreomsorg; vårdpersonal; undersköterskor; arbetsmiljöutveckling; skyddskommitté; arbetsmiljö; äldreboende;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer jag undersöka skyddskommitténs arbete gentemot arbetsmiljön för vårdpersonal inom äldreomsorgen i Karlstad från november 1976 till februari 1981. För att göra detta har jag använt mig av protokoll från sammanträde med socialförvaltningens åldringsvårdsavdelnings skyddskommitté, vilket jag hittade genom Karlstads kommunarkiv. LÄS MER