Sökning: "personal name"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden personal name.

 1. 1. Personlig integritet och personanpassade annonser : En kvalitativ studie om konsumenters upplevda fördelar och risker med insamling av personliga uppgifter till personanpassad annonsering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Ekaterina Denisenko; Maedn Teklay Zeray; [2022]
  Nyckelord :Online personalized advertisements; Attitude; Privacy concerns; Perceived Benefits; Perceived Risks; Consumer Perspective; Online Personanpassad Annonsering; Attityder; Integritetsintrång; Upplevda Fördelar; Upplevda Risker; Konsumentperspektiv;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how consumers reason about personalized online advertising. Research questions:  Do consumers perceive the risks and benefits of personalized online advertisements? How do consumers adapt their behavior based on the risks and benefits perceived by online personalized advertisements?   Methodology: This study is implemented using a qualitative research method and a deductive approach. LÄS MER

 2. 2. Släpp formen fri – Bokstavsklubben

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Nora Widell; [2022]
  Nyckelord :Design; Grafisk design; Visuell kommunikation; Typografi; Illustration; Publikation; Workshops;

  Sammanfattning : This project has gone by the name “Release the form” and later on got the subheading “The Letter Club”. The purpose of the project has been to explore various playful methods that generate letter-forms and make this available for other future graphic designers. LÄS MER

 3. 3. ”Kallblodiga dubbelmördaren” och ”Våldsamma expojkvännen” : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om hur Johanna Möller och Billy Fagerström gestaltas i lokalpress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Waktel; Matilda Kennerberg; [2022]
  Nyckelord :Brottsjournalistik; kvinnlig förövare; manlig förövare; genusteori; gestaltningsteori; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys; lokal press.;

  Sammanfattning : This study examines how local newspapers frame female and male murderers. Thestudy specifies two murder cases that recieved a lot of media coverage, and themurderers are Johanna Möller and Billy Fagerström. LÄS MER

 4. 4. Personidentitetsbegrepp i Skandinavien under järnåldern. Från kollektiva till individuella identitetsbegrepp.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Bjorn Gisbertz; [2022]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : The thesis identifies, via runic inscriptions and historical sources from the period, the first occurrences of personal identity and certificates in Scandinavia. Biometrical sources and cognitive, spatial, and chronological identity candidate groups as well as identity in ownership and artifacts are studied during Scandinavian Iron Age, from the Roman Iron Age (AD 1-375) to the Viking Age (AD 793-1050). LÄS MER

 5. 5. De Gouw of die Graafskap? : Een vergelijkend onderzoek naar de Nederlandse en Afrikaanse vertalingen van de eigennamen in The Fellowship of the Ring door J.R.R. Tolkien

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nederländska

  Författare :Robin Lindqwister Viker; [2022]
  Nyckelord :Descriptive Translation Studies; translation; names; Dutch; Afrikaans; Tolkien; Descriptieve vertaalwetenschap; vertaling; namen; Nederlands; Afrikaans; Tolkien;

  Sammanfattning : In deze scriptie wordt binnen het theoretische kader van de descriptieve vertaalwetenschap onderzocht hoe eigennamen uit The Fellowship of the Ring door J.R.R. Tolkien worden vertaald naar het Nederlands en het Afrikaans. LÄS MER