Sökning: "personal och arbetslivsprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden personal och arbetslivsprogrammet.

 1. 1. Tillbaka till verkligheten : En kvalitativ studie om vilka förutsättningar chefer behöver för att implementera kunskaper från ett ledarskapsprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elina Gredemyr; Elin Hjerén; [2020]
  Nyckelord :Training of transfer; leadership training programs; training motivation; training outcomes; implementation of leadership programs.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att det finns svårigheter för deltagare av ledarskapsutbildningar att implementera kunskaper de får med sig från utbildningen till sitt arbete. Detta kan bli en förlust både för organisationen samt för deltagarens kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Coachande ledarskap : En utvärdering av genomförd ledarutveckling inom Borlängekommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Nina Hansson; Therese Mazzarello; [2015]
  Nyckelord :Coaching; leader; leadership; management; skills; education and ledarskap.; Coaching; leader; leadership; management; skills; education and ledarskap.;

  Sammanfattning : This is a thesis in Personal- och Arbetslivsprogrammet at Dalarna University with thepurpose of evaluating an education initiative in Borlänge kommun. The educationCoaching Leadership is an initiative for the managers in the organization to exercisegood leadership and the education also serves as an incentive for managers. LÄS MER

 3. 3. Personalvetarstudenter, var ni verkligen redo? : En kvalitativ studie om före detta personal- och arbetslivsstudenters förhållningssätt till övergången från studier till arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Lindroth; Sandra Ottosson; [2013]
  Nyckelord :personalvetare; yrkesförberedande; personal- och arbetsliv; utbildning; universitet; arbetsliv;

  Sammanfattning : Personal- och arbetslivsprogrammet är en akademisk utbildning som på senare tid hardiskuterats som en utbildning i gränslandet mellan akademi och yrkesliv. Utbildningen får oftautstå kritik i samhällsdebatten då de nyexaminerade akademikerna, trots flerårig utbildningsaknar praktiska arbetsrelaterade färdigheter och kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Förmågor och färdigheter som kompetenser för anställningsbarhet i personalvetaryrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Josef Pernholm; [2010-10-08]
  Nyckelord :employability; kompetens; anställningsbarhet; användbarhet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur före detta studenter vid Personal- ocharbetslivsprogrammet vid Göteborgs Universitet uppfattar de färdigheter som enkandidatexamen på utbildningen ska ge. Avsikten är också att undersöka om dessa uppfattassom användbara i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Förmågor och färdigheter som kompetenser för anställningsbarhet i personalvetaryrket

  C-uppsats,

  Författare :Josef Pernholm; [2010]
  Nyckelord :employability; kompetens; anställningsbarhet; användbarhet;

  Sammanfattning : Titel: Förmågor och färdigheter som kompetenser för anställningsbarhet i personalvetaryrket.Författare: Josef PernholmHandledare: Ylva Ulfsdotter ErikssonExaminator: Kristina HåkanssonExamensarbete i personalvetenskap 15 hpJuni 2010Uppsatsens syfte är att undersöka hur före detta studenter vid Personal- och arbetslivsprogrammet vid Göteborgs Universitet uppfattar de färdigheter som en kandidatexamen på utbildningen ska ge. LÄS MER