Sökning: "personal posts"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden personal posts.

 1. 1. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 2. 2. Journalistikens inträde på Facebook : den politiserade plattformen med dess engagerade användare och dess engagerande aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jonatan Westerlind; Petrina Hinas Hondrokoukis; Sebastian Strand; [2019]
  Nyckelord :Social media; Politics; Journalism; Facebook; Interaction Rate; Engagement; Identity; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Peter Dahlgren; Anders Johansson; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis studies Marcus Oscarsson, Joakim Lamotte, Dagens Nyheter and Aftonbladet, some of the biggest journalistic actors on Facebook in Sweden, and what kind of political material from them that gets spread and engaged with on Facebook. The thesis also analyze the difference between the private actors Oscarsson and Lamotte and the traditional actors Dagens Nyheter and Aftonbladet and what type of engagement and interactions they get on their Facebook posts. LÄS MER

 3. 3. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Bergh; [2019]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

  Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER

 4. 4. Rösterna på Flashback : En studie om virtuell gemenskap på ett internetforum kring dödsskjutningarna i Malmö 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amirali Tajik; Lourdes Malinao; [2019]
  Nyckelord :Virtual community; Anonymity; Internet forum; Asynchrony; Society; Flashback; Virtuell Gemenskap; Anonymitet; Internetforum; Asynkronitet; Samhälle; Flashback;

  Sammanfattning : Flashback is one of the most well known internet forums in Sweden. People visit the site to discuss different topics, to share information, to express opinions or to read posts by others. On Flashback’s ‘crime forum’ the users gather to share information but also to express opinions. LÄS MER

 5. 5. ”Betalt samarbete med…” : En studie om attityder och åsikter till Instagrams annonseringspolicy och ekonomiskt kompenserade inlägg publicerade av influencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Ivarsson; Malin Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Annonseringspolicy; Attityder; “Betalat samarbete med…”; Individsponsring; Influencer marketing; Influencers; Inlägg; Innehåll; Instagram; Matchning; Reklam; Sponsrat; Transparens; Åsikter;

  Sammanfattning : Influencer marketing is an effective method, rather than traditional advertising strategy, due to that the method is perceived more authentic and trustworthy. During autumn 2017 the social media platform Instagram introduced an advertising policy to distinguish personal opinions and advertising – due to this advertising is more visible than ever before on the social media platform. LÄS MER