Sökning: "personal rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden personal rapport.

 1. 1. Healthcare on the High Seas : A telemedical perspective on quality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hugh Lars Haakon Storlien; Anton Davis Halldin; [2020]
  Nyckelord :Telemedicine; telemedical; TMAS; maritime healthcare; seafaring; health care; shipping; medical equipment; video consultation;

  Sammanfattning : The Telemedical Assistance Service (TMAS) plays a vital role in medical care at sea by linking the medically responsible officers (MROs) on board with onshore physicians. This project aims to investigate telemedical providers’ perceptions of maritime health care quality today, as well as future potential improvements in this field. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdspersonalens behov och involvering vid utveckling av journalsystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JOSEFIN DANIELSSON; MELANIE KOLLER; [2020]
  Nyckelord :product development; user involvement; user-centered product development; needs; system development; health care system and electronic medical records; produktutveckling; användarinvolvering; användarcentrerad produktutveckling behov; systemutveckling; journalsystem och sjukvård;

  Sammanfattning : Det svenska vårdsystemet står inför en rad utmaningar relaterade till de journalsystem som används idag. Sjukvårdspersonalen upplever svårigheter med systemen vilket påverkar det dagliga arbetet inom vården. LÄS MER

 3. 3. Analys av nyttig last vid dimensionering av kontorshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Evelina Bengtsson; Erica Sandberg; [2020]
  Nyckelord :lastundersökning; laststudie; nyttig last; ihållande last; periodisk last; dimensioneringsnorm; lastmodell; Eurokod; EKS 11; kontorslast; load survey; load study; imposed load; live load; sustained load; intermittent load; design standard; load model; Eurocode; office load; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Imposed load is a load used in the design of buildings, and includes the weight of people, vehicles and interior. The imposed load is usually divided into sustained load and intermittent load. The sustained load is the load a building is exposed to during normal circumstances. LÄS MER

 4. 4. Automatisk transport av kärnplåt : En studie som tar fram lösningsförslag för att hitta en mer effektiv och säker transport

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :André Bertilsson; Linus Nordberg; [2020]
  Nyckelord :Kärnplåt; Kärnläggning; Lösningsförslag; Transport; Flaskhals; Automatisering;

  Sammanfattning : The core sheet metal at ABB Power Grids in Ludvika is transported between two workstations, the core cutting and the core stacking. The current method for transportation is carried out with overhead cranes and a mobile part connected to the core stacking station. LÄS MER

 5. 5. Design of Furniture for the Informal Learning Environments : Development of an inclusive furniture for Next Education in collaboration with Kinnarps AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Learning environment; Informal learning; Inclusive education; Sustainability; Industrial Design Engineering; Product development; Furniture design; Human-centered design; Lärmiljö; Informellt lärande; Inkludering; Hållbarhet; Teknisk Design; Produktutveckling; Möbeldesign; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : The learning environment is one of our most important workplaces. It is mainly a workplace for students, but also teachers and other staff. It is the environment that these people are surrounded by every day, which makes the physical environment and physical products really important. LÄS MER