Sökning: "personal treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 706 uppsatser innehållade orden personal treatment.

 1. 1. Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ehwa Guting; [2020]
  Nyckelord :vulvar pain;

  Sammanfattning : EHWA GUTING   Guting, E. Unga kvinnors upplevelser av behandling av  vulvasmärta. Masteruppsats i sexologi, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens upplevelser av musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alice Afzelius; Erik Sonesson; [2020]
  Nyckelord :Care staff; Dementia; Experience; Healthcare professionals; Music; Patient-centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en av de stora folksjukdomarna i världen och med en ökad medellivslängd insjuknar fler och fler människor varje år. Demens är en kronisk kognitiv sjukdom som resulterar i psykiska-, fysiska- och motoriska symtom. LÄS MER

 3. 3. "Relationen går före liksom alla metoder som finns" : Gemensamma erfarenheters betydelse inom relation mellan socialarbetare och klient i missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Daisy Daneshpip; Enisa Salkic; [2020]
  Nyckelord :Relationsskapande; relation; socialt arbete; socialarbetare; klient; använda sig själv; gränsöverträdelse; gränsöverskridelse; gemensamma erfarenheter; personlig; privat; professionell; professionalitet; missbruk;

  Sammanfattning : Establishing a relationship between a social worker and a client is an important element in social work. An alliance can be created by seeing something in someone else that affects one's self. The purpose of this study is to investigate how mutual experiences affect the relationship between social workers and clients. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars upplevelser av att leva med typ 1-diabetes mellitus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sophie Holm; Sigirid Lauritsen Weibahr; [2020]
  Nyckelord :Adolescents’; Experience; Personal autonomy; Type 1-diabetes mellitus.; Personlig autonomi; Tonåringar; Typ 1-diabetes mellitus; Upplevelse. ;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som orsakas av en försämrad insulinproduktion som på sikt leder till total insulinbrist och kräver därmed livslång behandling med insulin. Typ 1-diabetes mellitus debuterar främst under barn- eller tonåren. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om bedömningar av akuta matpengar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Köhn; Gionata Tumino; [2019-03-13]
  Nyckelord :Discretion; street-level bureaucracy; financial aid; food aid; social work; rule of law;

  Sammanfattning : It is a known fact that divergences in regards to assessments of social assistance in Swedishsocial welfare offices occur. For divergences in assessments we refer to whether applicationsare granted or not, as well as the amount of subsidies. LÄS MER