Sökning: "personal ungdomsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden personal ungdomsvård.

 1. 1. Varför slutar de? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sin arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ingrid Bergström Nilsson; Josefine Norlin; [2015]
  Nyckelord :social services; social workers; staff turnover; working condition; socialtjänst; socialsekreterare; personalomsättning; arbetssituation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att genom ett kvalitativt perspektiv få en djupare förståelse om bakgrunden till hög personalomsättning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård samt vad som skulle kunna motverka detta. Undersökningen har genomförts med ett kvalitativt tillvägagångsätt i form av sex halvstrukturerade intervjuer med personer som valt att säga upp sig som socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. LÄS MER

 2. 2. Vi är inte plitar, som många tror! En kvalitativ studie av personalens arbete på en LSU-institution.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mathias Liljekvist; [2012]
  Nyckelord :SiS; LSU; makt; total institution; ungdom; vårdande makt; behandling; vård; dualism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse i personalens arbete med ungdomar dömda till sluten ungdomsvård enligt LSU (Lag (1998:603) om Verkställighet av Sluten Ungdomsvård). Jag belyser hur personalen kombinerar straff och behandling i en dualism av vårdande makt och hur de förbereder ungdomar för livet efter sin tid på institutionen. LÄS MER

 3. 3. Riskbedömning inom ungdomsvård

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jaana Koskela; [2012]
  Nyckelord :Risk; assessment; risk assessment; biases; Risk; bedömning; riskbedömning; tankefel;

  Sammanfattning : Praktiskt arbete inom institution innebär kontinuerliga riskbedömningar och beslutsfattande av eventuella åtgärder. Denna studie syftar till att undersöka vilka uppfattningar och resonemang personal vid två särskilda ungdomshem har kring risker och riskbedömning samt vilka beslutsstrategier som tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Mellanmänskligt samspel - En kvantitativ studie av hur personal inom ungdomsvård uppfattar betydelsen av relationen till ungdomen i behandlingen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isa Andersson; [2011]
  Nyckelord :Quantitative method; social psychology; interpersonal processes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Interpersonal processes - A quantitative study of how staff within youth welfare perceives the importance of the relationship with the youth in the treatment You occasionally meet the opinion that treatment within institutional youth care doesn’t work out well, even though the intentions of the care provided by SiS (The National Board of Institutional Care in Sweden) are that it shall. If the methods used within the institution show good results, then why doesn’t it always work out well afterwards? A lot of literature focuses on the importance of the relationship between staff and youth. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer i ungdomsvård : Hantering av riskfaktorer för normbrytande beteendeinom ramen för behandlingsinriktningarna Miljöterapi och KBT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :mazdak sarvari; andreas hansson; matilda kruse; [2010]
  Nyckelord :Riskfaktorer; normbrytande beteende; avvikande beteende; ungdomsvård; miljöterapi; kognitiv beteendeterapi; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Risk- och skyddsfaktorer är vanligt förekommande begrepp i dagenssamhällsdebatt, vissa forskare menar att vi befinner oss i ett risk- ochskyddsparadigm. På behandlingshem för ungdomar med ett allvarligtnormbrytande beteende är miljöterapi och KBT två vanliga metoder. LÄS MER