Sökning: "personal value theory"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden personal value theory.

 1. 1. Creating time, over time - A study of marketing, artificial intelligence, efficiency and value creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Källström; [2019-07-03]
  Nyckelord :Marketing procurement; discourse theory; value creation theory; artificial intelligence; branding;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Seven Aspects of Internal Alignment Within Key Account Management : A Qualitative Study Analyzing Internal Alignment within the B2B Context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elias Johansson; Charlotte Ramstedt; Julia Weltman; [2019]
  Nyckelord :Key Account Management; Key Account Management Teams; Key Account Manager; Internal Alignment; Internal Misalignment;

  Sammanfattning : One of the main tasks of key account management (KAM) practice is the creation of customized value propositions for a business-to-business organization's most important customers, which often requires the support of multiple internal departments. Thus, making internal alignment central in KAM in order to exchange value and serve the key accounts (KA) long-term. LÄS MER

 3. 3. Gör din plikt, kräv din rätt : En kvalitativ studie om uppkomsten av civilt engagemang och den tredje sektorns inträdeströsklar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lejla Grudic; [2019]
  Nyckelord :Third sector; third-sector organizations TSO ; civic engagement; social networks; thresholds; Tredje sektorn; ideella organisationer; civilt engagemang; sociala nätverk; inträdeströsklar;

  Sammanfattning : The past 10 years has been filled with an ambition to encourage the non- profit sector to become a producer of welfare services by making it easier to apply for financial aid and co-operation. Non-profit labour is described as a force that is not driven by financial gains but with the purpose to contribute to the overall welfare of the citizens. LÄS MER

 4. 4. Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Bäckstam; [2019]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; resurshållning; återanvändning; normer; beteendeförändring; textil;

  Sammanfattning : EU:s medlemsländer ska enligt avfallshierarkin röra sig uppåt i hierarkin beträffande sin hantering av textilavfall. I januari 2025 ska medlemsländerna ha implementerat separat fraktion av textilavfall i dess avfallshantering. Insamlingen av textila resurser kommer därav att öka i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Why do next generation farmers decide to invest in Farm businesses? : a means-end chain analysis of young Swedish farmers’ underlying values to invest in farm businesses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johan Löfgren; Sebastian Olsson; [2019]
  Nyckelord :decision-making; farm business investment; laddering; means-end chain theory; personal value theory; young farmers;

  Sammanfattning : The growing world population will lead to an increased demand for food in the future. Feeding the population is considered to be the main function of agriculture. Previous literature has concluded that the share of young farmers in Sweden is too low, this is referred to as the Young farmer problem. LÄS MER