Sökning: "personalansvar definition"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden personalansvar definition.

 1. 1. Avgränsa, avleda, avdramatisera, utmana eller acceptera : - Ledningens respons på otillåtet beteende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sofie Ramnfors; Petra Davidsson; [2009]
  Nyckelord :ledningsstrategier; utmana; acceptera; avgränsa; avleda; avdramatisera; otillåtet beteende; motstånd; autonomi;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva hur chefer uppfattar, vad vi väljer att kalla, otillåtet beteende. Vi har valt att definiera otillåtet beteende enligt Karlssons (2008:132) definition av organisatorisk olydnad vilken lyder: ”Allt som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara”. LÄS MER

 2. 2. Kan hälsa mätas?: En jämförande studie mellan två olika hälsobegrepp

  L3-uppsats,

  Författare :Agneta Lillqvist Bennstam; [2003]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : De senaste åren har i Sverige och Europa, bland yrkesarbetande noterats en ökning av långtidsfrånvaro på grund av sjukskrivning samt sjukpensionering. Detta medför stora kostnader för de berörda länderna. I Sverige har debatten om hur detta ohälsotal skall sänkas, förts på olika nivåer och i olika forum. LÄS MER