Sökning: "personalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet personalekonomi.

 1. 1. Human resources : att beräkna värdet av volontärer på idrottsevenemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Benjaminsson; Louise Johansson; [2015]
  Nyckelord :Human resource accounting; intangible assets; volunteers; sporting events; Mänskliga resurser; immateriella tillgångar; volontärer; idrottsevenemang;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar personalekonomi och huruvida mänskliga resurser ska behandlas som en tillgång för organisationer eller inte och fokus ligger på ideella idrottsorganisationer. I teori och empiri påvisas att människan är en viktig resurs för en organisation. LÄS MER

 2. 2. De formella styrmedlens roll i ambitionen att minska sjukfrånvaron : - en jämförelse mellan stora och små företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Caroline Holst; Caroline Ljungqvist; Elin Petersson; [2015]
  Nyckelord :Human resource accounting; management control systems; sick leave; leave of absence; Personalekonomi; formella styrmedel; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna uppsats är att studera och kartlägga i vilken utsträckning användandet av formella styrmedel, i ambitionen att minska sjukfrånvaron, skiljer sig mellan stora och små företag. Metod: Vi har i denna studie tillämpat en kvantitativ forskningsmetod för att besvara uppsatsens forskningsfråga och syfte. LÄS MER

 3. 3. Personalekonomi : Nyckeln till framgång i personalintensiva företag?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sara Westbeck; Joanna Dömstedt; [2015]
  Nyckelord :Personalekonomi; nyckeltal; personalekonomiska nyckeltal; redovisning;

  Sammanfattning : Frågeställningar* Varför används personalekonomin och dess nyckeltal?* Vilka personalekonomiska nyckeltal anses vara viktiga och varför?* Finns det några för- respektive nackdelar med personalekonomin och dess nyckeltal?* Väljer företagen att ta upp personalen i sin redovisning, i så fall varför?Syfte Syftet med denna studie är att ge en ökad insikt och kunskap om hur personalekonomi, personalekonomiska nyckeltal och personalekonomin i redovisningen kan tolkas samt användas i personalintensiva företag.Metod Studien består av en kvalitativ metod som innehåller semistrukturerade intervjuer med respondenter som är väl insatta i vad personalekonomi handlar om. LÄS MER

 4. 4. Varför personalekonomi?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Charlotta Gretzer; Martin Jonsson; [2014-06-27]
  Nyckelord :Personalekonomi; Stadsdelsförvaltningar; Perspektiv; Ändamål; Profession;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Värdet av att arbeta med Assessment Center - en kvalitativ studie om hur verksamma organisationer upplever Assessment Center

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Bergling; Maja Lüppert; [2014-03-05]
  Nyckelord :Assessment Center; Talent Management; Personalekonomi; Rekrytering; Human Resource Management;

  Sammanfattning : I följande studie kommer rekryterings- och utvecklingsmetoden Assessment Center (AC) attstuderas. Syftet med studien är att utifrån verksamma organisationers erfarenhet av AC skapa en ökad förståelse för; metodens innebörd, vilka argument som ligger till grund förorganisationers användande av metoden samt dess värde för organisationer. LÄS MER