Sökning: "personalen som en tillgång årsredovisning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden personalen som en tillgång årsredovisning.

 1. 1. Frivilliga personalupplysningar i årsredovisningar - en jämförande studie av 15 börsnoterade företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Kristiansson; Kristin Larsson; Kristofer Osberg; [2008-02-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Medarbetarna och den kompetens de besitter, så kallat humankapital,har blivit en allt viktigare tillgång för företagen och en kritisk framgångsfaktor. Dennatillgång har ökat i betydelse i förhållande till de mer klassiska, materiella tillgångarna. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av humankapital : en studie över svenska börsbolags årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Niklas Myrén; Ulf Emanuelsson; [2008]
  Nyckelord :Humankapital; årsredovisningar; börsbolag; branscher; scoreboard; intressent; c-uppsats; nyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En viktig tillgång som bolagen har tillgång till är det humankapital som finns i form av personalen. Denna tillgång är en dold tillgång då den ej kan tas upp i bolagens balansräkning. LÄS MER

 3. 3. Varför fotbollsklubbar får redovisa spelare i balansräkningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Blom; Johnnie Engström; Peter Jakobsson; [2007-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utvecklingen inom näringslivet har gått från att vara dominerad avtung verkstadsindustri till att bli mer tjänsteinriktad där personalens kompetens värdesätts allthögre. Många företag nämner i sin årsredovisning att personalen är deras viktigaste ochstörsta tillgång. LÄS MER