Sökning: "personality traits"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade orden personality traits.

 1. 1. Den enes lyx, den andres vardag : En kvantitativ studie om hur svenska bostadsköpares personlighetsdrag relaterar till motivationsgrunder för lyxkonsumtion på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Spejare; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personality traits; real estate; luxury consumption motivations; externalized luxury; internalized luxury; preferences; consumption choices;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur svenska bostadsköpare, utöver behov och nytta, resonerar kring val av bostad utifrån ett prestige- och statusbehov med fokus på lyx. Studien har ett deduktivt synsätt med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. LÄS MER

 2. 2. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 3. 3. Hur mår en individ som är medberoende till en anhörig med alkoholmissbruk? Vilken hjälp finns i samhället för dem? : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Henriksson; Linn Rönning Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Alcoholic; Codependent; Mental health; Alcoholic; Relatives; Alkohol; Medberoende; Psykisk hälsa; Anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är ett missbruk som klassas som sjukdom av WHO och innebär psykiskt lidande för den drabbade och dennes anhöriga. Att vara närbesläktad med en alkoholberoende klassas som medberoende och det betyder inte att de dricker alkohol eller missbrukar själva men risken att drabbas finns om det nedärvda beteendet finns hos barnen. LÄS MER

 4. 4. When judging candidate’s, less is more: How nondiagnostic information affects judgment in the process of personnel selection

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Seth; [2022]
  Nyckelord :dilution effect; personnel selection; recruiting; nondiagnostic information; noise; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous studies have found what is referred to as a dilution effect of nondiagnostic information when subjects make evaluative judgment tasks of future performance, meaning that the presence of nondiagnostic information makes predictions less extreme. However, a large study recently failed to replicate this effect. LÄS MER

 5. 5. Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Månsson; [2022]
  Nyckelord :Ridlärare; ridlärarrollen; personlighet;

  Sammanfattning : Varje person är unik och varje person som undervisar gör det utifrån sin egen personlighet. I sin yrkesutövning möter ridläraren människor i olika åldrar och med olika kunskap vilket skapar pedagogiska utmaningar. LÄS MER