Sökning: "personalization"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet personalization.

 1. 1. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Peter O'Reilly; [2019]
  Nyckelord :Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. LÄS MER

 2. 2. "Tre saker man ej bör säga i en debatt eller på Youtube? Fan, helvete, satan" : En tematisk analys och kvantitativ innehållsanalys av det politiska samtalet i Youtube-serien ”Partitempen”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Rosendal; [2019]
  Nyckelord :Youtube; Political Personalization; Deliberative Discussion; Social Media;

  Sammanfattning : There has been a digital transformation of the political public sphere. The political conversation is now taking place on multiple social media platforms and information is filtered through a new kind of gatekeeper, the influencer. LÄS MER

 3. 3. Fikastunder, fotbollsunder och politiska beslutsgrunder : En kvantitativ innehållsanalys av Stefan Löfvens och Annie Lööfs Instagramanvändning inför valet 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Cajander; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; gränsdragningsstrategier; Erving Goffman; Stefan Löfven; Annie Lööf; valrörelse 2018;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur två svenska partiledare, Stefan Löfven och Annie Lööf, använder sig av det sociala mediet Instagram under en sexmånadersperiod före riksdagsvalet 2018. Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes uttrycken för hur Löfven och Lööf hanterade den allt mer diffusa gränsdragningen mellan privatliv och politik. LÄS MER

 4. 4. Politiker pa YouTubeEn kvalitativ studie med fokus pa kandispolitik, personifiering ochgenusskillnader

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Vendela Ekstrand Hamrén; Ronja Nyström; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; conversations analysis; multimodal method; celebrity politics;

  Sammanfattning : This study is conducted due the fact that politicians has started to perform in more celebrated forms of politics. For instance, through Margaux Dietz YouTube-series Partitempen, where all the Swedish party leaders attended. LÄS MER

 5. 5. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER