Sökning: "personalization"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet personalization.

 1. 1. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Att nå ut till rätt målgrupp : En studie om hur digitaliseringen har förändrat mediebyråers upplevda möjlighet att hjälpa sina kunder att nå ut till deras tänkta målgrupp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Saga Ahltin Sandberg; Cecilia Larm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has meant that a huge number of commercial messages reach us every day, and brands therefore have difficulties managing the fast-growing market. Traditional media agencies need to be digitized to keep up. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och kompetensutveckling i matematikundervisning : En kvalitativ studie om lågstadielärares användning av digitala verktyg och deras uppfattningar om kompetensutveckling i förhållande till den reviderade kursplanen i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Brottsjö; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Our society is constantly changing. At the beginning of the last century there was industrialization that accounted for the great change, today it is digitization. As part of increased digitalization in schools, the curriculum has been revised to clarify the school's mission in strengthening students' digital skills. LÄS MER

 4. 4. Long-Term Experience Applications for Augmented Reality - In a Medication Adherence Scenario

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Ingeson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research project was to explore how long-term experience applications (LTEAs) can be designed and implemented for augmented reality (AR)-headsets. Personalization, unintrusiveness, planning (short-term and long-term) and context-awareness were identified as particularly important areas when designing and implementing LTEAs for AR-headsets. LÄS MER

 5. 5. Identifying initial contacts and their functions within the service encounter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jacob Grentzelius; Filip Björkman; [2018]
  Nyckelord :Service encounter; initial contact; interaction; frontline employee; verbal and nonverbal communication; improvisation; personalization;

  Sammanfattning : Purpose – The aim of this paper is to create an understanding of what types of initial contacts exist within the service encounter and their functions for the interaction. Design/methodology/approach – To study the initial contact between the employee and the customer, we have used a qualitative approach where observations were the data collecting method. LÄS MER