Sökning: "personalomsättning"

Visar resultat 11 - 15 av 291 uppsatser innehållade ordet personalomsättning.

 1. 11. Vad krävs för att arbetet med balanseringsprincipen i Helsingborg ska kunna uppnå No net loss?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Robin Ridell; [2019]
  Nyckelord :Ecologial compensation; mitigation hierarchy; urban development; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the context of continuous biodiversity loss connected to land-use changes and urban development, different methods such as biodiversity offsetting with the underlying aim of achieving “No Net Loss” (NNL) of biodiversity has been proposed. Compensation according to the mitigation hierarchy is one type of biodiversity offsetting which currently is being used in the municipality of Helsingborg, Sweden. LÄS MER

 2. 12. Personalomsättningen inom revisionsbyråer – Ett problem? : En studie om personalomsättning på stora och små revisionsbyråer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Fransson; Felicia Vikström; [2019]
  Nyckelord :audit profession; turnover; management; external factors; effects and audit firms.; revisionsprofessionen; personalomsättning; ledning; externa faktorer; effekter samt revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Att ha en viss grad av personalomsättning är nödvändigt för organisationens fortsatta lönsamhet. Personalomsättningen inom revisionsbranschen beskrivs däremot som ett problem. Tidigare studier har undersökt olika aspekter av personalomsättningen på individnivå. LÄS MER

 3. 13. Hur personalomsättning, kompetensförsörjning och rekrytering påverkar den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Frid; Marzena Tomaszewska; [2019]
  Nyckelord :hälso- och sjukvård; vård- och omsorg; personalomsättning; kompetensförsörjning; rekrytering; chef; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Personalomsättning inom vård- och omsorgsorganisationer för med sig stora kostnader i form av vikarier, inhyrd personal och upplärning av ny personal. Första linjens chefer inom vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kompetensen inom organisationerna samtidigt som personalomsättningen är stor. LÄS MER

 4. 14. "Det är en bra arbetsgivare, men..." : En kvalitativ intervjustudie om varför unga medarbetare valt att avsluta sin anställning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Björnfot; Emma Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetstillfredsställelse; Interaktion; IT; Förväntningar; Unga medarbetare; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden inom IT-branschen är i stor förändring då efterfrågan på IT-kompetens har ökat vilket beräknas leda till ett underskott på arbetsmarknaden. Fler företag kommer att efterfråga IT-kompetens och det leder till större konkurrens för att attrahera och behålla den. LÄS MER

 5. 15. Feedback, förtroende & arbetstillfredsställelse : En kvantitativ studie om arbetsledarens betydelse för medarbetaren inom ett varuhus i detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Forsberg; Terese Hällgren; [2019]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; personalomsättning; feedback; ledarskap; förtroende; detaljhandeln;

  Sammanfattning : Att det förekommer hög personalomsättning inom detaljhandeln är ingen nyhet. Det är både kostsamt och bidrar till ett försämrat arbetsklimat för de anställda. LÄS MER