Sökning: "personalomsättning"

Visar resultat 16 - 20 av 276 uppsatser innehållade ordet personalomsättning.

 1. 16. ” … Nu orkar man köra på!” : Socialsekreterares reflektioner kring arbetstidsförkortning inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Elin Kanth; Petra Wicksell; [2019]
  Nyckelord :worktime reduction; social services; social workers; working climate; stress; client work; arbetstidsförkortning; socialtjänst; socialsekreterare; arbetsklimat; stress; klientarbete;

  Sammanfattning : Arbetstidsförkortning har på senare år provats inom socialtjänsten i ett flertal kommuner i syfte att motverka hög personalomsättning och stress. Uppsatsens syfte var att undersöka hur socialsekreterare reflekterar kring betydelsen av arbetstidsförkortning för deras upplevelse av arbetsmiljö och kvaliteten i klientarbetet. LÄS MER

 2. 17. Stanna eller gå? : En enkätstudie om hemtjänstpersonals arbetstillfredsställelse och yrkes- och karriärplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Robin Vigstedt; Ann-Charlott Westrin; [2019]
  Nyckelord :Turnover; nurse aides; job satisfaction; job factors; intent to leave.; Personalomsättning; vårdbiträden; arbetstillfredsställelse; arbetsfaktorer; benägenhet att sluta.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the correlation between home care assistants’ job satisfaction and the intent to switch jobs or career path. We also aimed to examine the correlation between home care assistants’ form of employment and their intent to switch jobs or career path. LÄS MER

 3. 18. The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cajsa Andersson; Ebba Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication satisfaction; employee brand attitudes; employee brand loyalty; Millennials; healthcare; employment factors; employee retention; Internkommunikation; varumärkesattityder; medarbetarlojalitet; Generation Y; sjukvård; anställningsfaktorer; personalomsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. LÄS MER

 4. 19. Varför slutar cheferna? : En studie om första linjens chefer i slutenvårdenpå centralsjukhuset i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Björklund; Beatrice Fernlöf; [2019]
  Nyckelord :Första linjens chefer; mellanchef; krav och kontroll;

  Sammanfattning : Region Värmland lider av brist på sjuksköterskor och samtidigt väljer chefer i första linjen i slutenvården att avsluta sitt chefsuppdrag innan den kontrakterade tiden på fyra år löpt ut. Chefer i första linjen är mellanchefer med krav från såväl överordnade som medarbetare, och det kan vara svårt att leva upp till alla förväntningar. LÄS MER

 5. 20. Brottsutredares arbetsmiljö : En kvalitativ studie om upplevelser kring organisatorisk och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Gellerstedt; [2019]
  Nyckelord :brottsutredare; hälsa; organisatorisk arbetsmiljö; personalomsättning; social arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa på grund av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har blivit allt vanligare och utgör idag var tredje sjukskrivning i Sverige. Polismyndigheten är en statlig myndighet som står inför stora utmaningar med hög personalomsättning och hög ärendebelastning. LÄS MER