Sökning: "personaloptioner"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet personaloptioner.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner – Skattelättnad eller skattekrångel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I slutet av 2017 infördes ett nytt 11 a kap. i Inkomstskattelag (1999:1229) om särskilda skattelättnader för vissa personaloptioner, så kallade kvalificerade personaloptioner. LÄS MER

 2. 2. INCITAMENT OCH STARTUPS : ANVÄNDNING AV INCITAMENT I STARTUPFÖRETAG.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johan Nyberg; Johan Hulmarker; [2019]
  Nyckelord :Kvalificerade personaloptioner; Incitamentsprogram; Optionsprogram; Incitament; Finansiella incitament; Icke finansiella incitament; Rekrytering; Startup; Techbolag; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Incentives are a well-known concept which primarily are used to motivate, recruit and keep employees within the organization. Financial incentives are associated with monetary reward in exchange for an achieved goal or performance. LÄS MER

 3. 3. Kvalificerade personaloptioner - Utmärkta för de unga företagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Tinglöv; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; värdepapper; personaloptioner; förmånsbeskatting; employee stock options; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017, the Parliament of Sweden enacted a new set of rules in the Income Tax Act (sw: Inkomstskattelagen (1999:1229)) regarding the taxation of certain employee stock options (sw: personaloptioner), which came into force on January 1, 2018. These rules created a new category of employee stock options called qualified employee stock options. LÄS MER

 4. 4. Kvalificerade personaloptioner : en analys ur ett likformighets- och neutralitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Incitamentsprogram : Avtalsvillkorens betydelse för värdepapper och personaloptioner i ett nationellt och gränsöverskridande sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Kvist; [2017]
  Nyckelord :incitamentsprogram; värdepappersoptioner; personaloptioner; incentive schemes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER