Sökning: "personals upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden personals upplevelse.

 1. 1. Elevers delaktighet i processer kring särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Angelica Miraglia; Irene Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Delaktighet; Delaktighetsteori; Elever i behov av särskilt stöd; Relationer;

  Sammanfattning : Delaktighet är tydligt framskrivet i skolans styrdokument. Vår bild är att problemområdet kring elevers delaktighet i särskilt stöd behöver utforskas vidare. Huvudpersonen i det särskilda stödet är ju eleven, vars mål är att lyckas utifrån sina förutsättningar. Elevers perspektiv saknas i stor utsträckning i tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. HR, sorg och kris : Hur det är för HR att hantera medarbetare i sorg och kris

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ingrid Orsén; [2022]
  Nyckelord :Human Research; HR-personalens upplevelser; sörjande medarbetare; sorg; kris;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få förståelse för hur HR-personal inom polisen, sjukvården och räddningstjänsten upplever och beskriver förutsättningarna att ta hand om medarbetare i sorg och kris. Det finns inte någon tidigare forskning om polisens, räddningstjänstens eller sjukvårdens HR- personals upplevelse av att hantera och bemöta medarbetare i sorg eller kris. LÄS MER

 3. 3. Att balansera i gråzoner : En kvalitativ studie av personals upplevelse av självbestämmande för brukare inom Bostad med särskild service

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanna Öhrling; Ellinor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Self-determination; housing with special service; power; empowerment; intellectual disability; Självbestämmande; bostad med särskild service; makt; empowerment; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to increase knowledge of how staff within housing with special service handled the space between providing self- determination and help and the power that follows with the professional assignment. The study used a qualitative method with semi-structured interviews with seven interviewees, who work as care professionals in three municipalities in the south of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Perceived Breastfeeding Support during Hospitalization : A qualitative analysis of mothers' blogs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Liona Samplonius; Janice Karen Velazco; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; mothers experiences; blogs; hospitalization; qualitative content analysis; nurse; nursing; amningsstöd; sjukhus; mammors upplevelse; blogg; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; amning;

  Sammanfattning : It has been well established that breastfeeding provides the best type of nutrition, strengthens the bond between a baby and his mother, and has both physiological and psychological benefits. However, when breastfeeding is causing difficulties, it can negatively impact the mothers’ well-being and even result in depression. LÄS MER

 5. 5. "vi är ju inga robotar" En intervjustudie med sjuksköterskor som arbetar på sjukhus om hur de upplever att förutsättningar för samarbete med kollegor påverkas av personalomsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Thomasdotter; [2018]
  Nyckelord :personalomsättning; sjuksköterska; sjukhus; upplevelse; samarbete; kollegor; tematisk analys; turnover; nurse; hospital; experience; collaboration; colleagues; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar på sjukhus upplever att deras förutsättningar för samarbete med kollegor påverkas av personalomsättning. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sex sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. LÄS MER