Sökning: "personalstyrka"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet personalstyrka.

 1. 1. ”Barn behöver få utlopp för sitt rörelsebehov” : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver arbetet med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Osbakk; Alma Ramcinovic; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; planerad fysisk aktivitet; rörelsebehov; grovmotorik; hälsa; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan. I denna studie intervjuades åtta förskollärare med en semistrukturerad intervjuansats. Förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 2–5 år, på fem olika förskolor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hur mindre kommuner kan arbeta med resursutmaningar inom samhällsplaneringen : En studie om kommuner med lägre befolkningsunderlag och deras upplevda resursutmaningar samt hur de kan hanteras

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lovisa Wäng; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :urbanisering; resurshantering; samhällsplanering; fysisk planering; kommunala samarbeten; mindre kommuner;

  Sammanfattning : Sverige har sedan en tid sett en stark urbanisering som lett till en avfolkning av landsbygden och att det urbana ses som det ideala. Resultatet av detta blir att mindre kommuner i Sverige kan uppleva svårigheter att utföra vardaglig kommunal verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa programmering i matematik på högstadiet 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Talal Mohamed; [2019]
  Nyckelord :algoritm; datalogiskt tänkande; högstadiet; kod; matematik; Micro:bit; pedagogisk innehållskunskap; program; programmering;

  Sammanfattning : Abstract Uppsatsen syfte är att undersöka om matematiklärare på grundskolans senare år och skolan som organisation arbetar med undervisning av programmering i matematik samt hur lärare talar om sin upplevelse av svårigheter och utmaningar inför detta moment. Denna studie kommer att utgå från både elevperspektiv och lärarperspektiv separat och på så sätt ta reda på hur elever upplever att arbeta med programmering och vad lärare tycker om programmering. LÄS MER

 4. 4. Örat mot rälsen : En kvalitativ studie om hur organisationer i sin inköpsprocess hanterar det ökade utbudet av GIG:ande konsulter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Sievo; Daniel Nyborg; [2019]
  Nyckelord :GIG:ande konsulter; Konsultprocessen; Rutiner; Inköp; Rekrytering; Kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : En kraftigt tilltagande digitalisering och teknologisk utveckling har skapat hastiga förändringar i efterfrågan på spetskompetens inom olika yrkesområden. Antalet organisationer som idag primärt tillgodoser sin personalstyrka och kompetensförsörjning genom att fastanställa minskar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Nyberg Dahlbäck; Isak Wenestam; [2018]
  Nyckelord :Akutmottagning; Nattarbete; Personcentrerad omvårdnad; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund Verksamheten på akutmottagningar bedrivs dygnet runt, dag som natt, runt om i Sverige. Sjuksköterskor som arbetar nattetid på akutmottagning stöter på en rad olika faktorer som kan påverka deras förmåga att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt; trötthet, minskad personalstyrka, oförutsedd tillströmning av patienter och korta möten med patienter för att nämna några. LÄS MER