Sökning: "personalutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet personalutveckling.

 1. 1. Att arbeta med våld i nära relation : Faktorer som främjar personalutveckling och handledning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Hansen; [2020]
  Nyckelord :handledning; kompetens; sekundärtraumatisering; socialarbetare; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra till en ökad förståelse för betydelsen av professionell handledning i socialt arbete särskilt vad avser arbetet med klienter som drabbats av våld i nära relation. Ett antal semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialarbetare med relevanta arbetserfarenheter inom området. LÄS MER

 2. 2. Upplevd individuell arbetsprestation i arbetslivet : med fokus på personlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Seburan Aliti; [2020]
  Nyckelord :IWPQ; personality; individual work performance; IWPQ; personlighet; individuell arbetsprestation;

  Sammanfattning : Att prestera inom arbetslivet är viktigt i dagens samhälle för att kunna utvecklas, få erfarenhet och kunna bedömas av sin chef. Tidigare forskning visar att vår personlighet spelar en stor roll i arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. Personalomsättningens betydelse för personalutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Karl Petrén; [2020]
  Nyckelord :Employee turnover; Employee development; workplace learning; Personalomsättning; personalutveckling; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom pedagogik är en studie om personalutveckling i samband medpersonalomsättning. Personalomsättning är något som är förknippat med arbetsplatser medstress och högt tempo vilket öppnar för frågan hur lärande går till i en sådan miljö. LÄS MER

 4. 4. Compassion Fatigue : En litteraturöversikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; compassion satisfaction; emergency; nurses; stress burnout; akutsjukvård; compassion fatigue; compassion satisfaction; sjuksköterska; stress utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag ett högt tempo inom akutsjukvård och sjuksköterskan förväntas vara mångkunnig genom göra snabba bedömningar, möta patienters lidande samt prioritera akuta patienter i en stressig arbetsmiljö. Att ständigt arbeta i en påfrestande arbetsmiljö med lidande patienter och ett högt arbetstempo kan bidra till att sjuksköterskan utvecklar compassion fatigue vilket innebär att empatiförmågan avtar. LÄS MER

 5. 5. Personalbrist eller brist på kompetensförsörjning? : En studie kring HR-praktikers arbete med att utveckla och behålla kompetens inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cecilia Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :HR-praktiker; kompetensförsörjning; organisationspedagogik; Human Resource Development; personalbehållning; personalutveckling;

  Sammanfattning : I dagens arbetsliv poängteras hur personalen är organisationernas viktigaste resurser, trots det är personalbrist ett vanligt problem inom flera organisationer. Denna studie syftar till att skapa kunskap om HR-praktikers arbete med att utveckla och behålla befintlig kompetens inom organisationen, med en personalbrist i grunden. LÄS MER