Sökning: "personalvetare"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet personalvetare.

 1. 1. Hur anställningsbar är jag? : Unga personalvetare om sin egen anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Linnéa Sjuls; Amanda Wanke; [2021]
  Nyckelord :Employability; Perceived employability; Self-efficacy; Young HR professionals; Anställningsbarhet; Upplevd anställningsbarhet; Självförmåga; Unga personalvetare;

  Sammanfattning : Innebörden av anställningsbarhet har kommit att förändras i takt med att samhället och arbetsmarknaden utvecklats, och numera anses det i större utsträckning är tidigare vara individens egna ansvar att vara anställningsbar. Syftet med studien var därför att undersöka hur unga personalvetare upplever sin egen anställningsbarhet samt ta reda på hur individens självförmåga spelar in i hur denne ser på sin anställningsbarhet. LÄS MER

 2. 2. En attraktiv arbetsgivare : En kvalitativ studie om vad som gör en arbetsgivare attraktiv enligt personalvetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Melisa Karisik; Marielle Lindesvik Warma; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; attraktiv arbetsgivare; generation Y; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att få en djupare förståelse för vilka kriterier som gör en arbetsgivare attraktiv för personalvetare. Eftersom humankapitalet är viktigare än någonsin måste arbetsgivare kunna både attrahera och behålla bra anställda, och detta är något som många arbetsgivare arbetar med. LÄS MER

 3. 3. Anställ mig, jag är nyexaminerad! : En studie om personalvetares upplevda anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Carlsson; Andréa Zanders; [2021]
  Nyckelord :anställningsbarhet; arbetsmarknad; socialt kapital; kulturellt kapital; roller; personalvetare;

  Sammanfattning : Employability is a concept that is highly relevant in relation to the labor market, also more attention is brought to the subject in today's society. How students become employable and the responsibility regarding the employability of the individual has shifted over time. LÄS MER

 4. 4. När jag var liten ville jag bli ridande polis men nu vill jag bli personalvetare -En kvalitativ studie om personalvetarstudenters yrkesval

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Flodqvist; Martina Wijkander; [2021]
  Nyckelord :Influence; career; study choice; parental influence; educational background; habitus; capital;

  Sammanfattning : That an individual can be influenced by people they are close to and by society is something that most people are aware of and something that has been studied before. But how does a human resource student actually experience and reason about what influenced the study choice? The aim of this study is to investigate what is the basis for an individual's choice to begin studies on the human resources program. LÄS MER

 5. 5. Erfarenhetskrav i platsannonser för personalvetare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ennie Boberg; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; krav; kvalifikationer; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Det finns en frustration över de höga erfarenhetskraven som ställs i platsannonser för personalvetare. Dagens platsannonser är mer komplexa och innehåller fler krav än vad de gjort tidigare. LÄS MER