Sökning: "personcentered-care"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet personcentered-care.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Rosén; Lisette Ahlstedt; [2023]
  Nyckelord :breast cancer; nursing; personcentered-care; sexual health; women; bröstcancer; kvinnor; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Behandling utav bröstcancer kan vara kirurgisk, farmakologisk och radiologisk. Fysiska och psykiska besvär kan uppkomma till följd av behandling, vilket kan påverka sexuell hälsa. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård till personer med demenssjukdom : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helen Ky; Ellen Gustafsschiöld; [2022]
  Nyckelord :Caring; dementia; holistic view; literature review; nurse; Demens; helhetssyn; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att demenssjukdom kan ge en känsla av förlust och kamp. Det påverkar inte bara personens livskvalitet och framtidsplaner, utan även närstående. I denna komplexa situation uppger närstående vikten av empatisk förståelse från sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar rökavvänjning för personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Evelina Andersson; Ida Andersson; [2022]
  Nyckelord :COPD; Factors; Interventions; Smoking Cessation; Faktorer; Interventioner; KOL; Rökavvänjning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cigarrettrökning är den vanligaste typen av tobaksanvändningen i världen och en bidragande faktor till sjukdomar, bland annat kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL är en kronisk sjukdom där rökning är den största riskfaktorn. LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ellen Wittiko Molander; Pernilla Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Diabetes type 2; lifestyle changes; motivation; self-care; support; Diabetes typ 2; egenvård; livsstilsförändring; motivation; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en global folkhälsosjukdom som 2019 orsakade 1,5 miljoner dödsfall världen över. Diabetes typ 2 orsakas främst av livsstilsfaktorer som fetma, ohälsosam kost och fysisk inaktivitet. Förändring av livsstilen är nödvändig i behandlingen och är en krävande process för många individer. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård-kärnkompetens som grund för utveckling inom psykiatrisk öppenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Amila Jusufovic; Marie Thölin; [2022]
  Nyckelord :communication; documentation; partnership; participation; person-centered care; psychiatric nursing;

  Sammanfattning : Background: Person-centered care is one of the nurse's core competencies where the nurse's role is to enable the patient's care based on participation and self-determination. According to research, person-centered care has positive effects such as higher quality of life, reduced cost and satisfaction in both patients and care staff. LÄS MER