Sökning: "personcentrerad vård akut"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden personcentrerad vård akut.

 1. 1. Flyktingars upplevelser av vården i det nya landet - en kvalitativ litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hélin Biroson; Ellinor Österlund; [2019]
  Nyckelord :Barriärer; Flyktingar; Omvårdnad; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flyktingar är en grupp människor som tvingats lämna sina hemländer relaterat till hot och våld, krig och förföljelse. De har ofta ett större vårdbehov jämfört med andra människor och lider många gånger av allvarliga sjukdomstillstånd av både kronisk, akut, fysisk och psykisk karaktär. LÄS MER

 2. 2. Hur mår ni egentligen? : en enkätstudie om ångest och depression efter insjuknande i hjärtinfarkt utan signifikanta förträngningar

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nanci Kader; Marie Sonde; [2019]
  Nyckelord :Evidensbaserad vård; HADS; Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries MINOCA ; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries (MINOCA) är en arbetsdiagnos för patienter som söker med liknande symtom som vid akut koronart syndrom, EKG-förändringar samt troponinsläpp men utan att uppvisa signifikanta förträningar på kranskärlsröntgen som kan förklara patienternas symtom och kliniska fynd. Underliggande tillstånd kan vara alltifrån Takotsubo Syndrom (TS), myokardit, hjärtinfarkt till att inte kunna klarlägga bakomliggande orsak. LÄS MER

 3. 3. Tills döden skiljer oss åt: Att möta närstående till patienter som avlider inom akutsjukvården : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Karina Green Holmer; Claes Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Närstående; Erfarenheter; Avlider; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige dör det ca 90 000 människor varje år. Många av dessa personer kan ha varit i kontakt med akutsjukvården. Vid ett akut vårdtillfälle kräver patienten omedelbar vård. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och stötta närstående under den svåra tiden innan och efter patienten avlidit. LÄS MER

 4. 4. Hungrig, hemlös och hållplats himlen : Barriärer och strategier för att uppnå en god palliativ omvårdnad för hemlösa

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mathilda Ehrenkrona; [2019]
  Nyckelord :End-of-life care; homelessness; palliative care; person centered care; Hemlöshet; palliativ omvårdnad; personcentrerad vård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hemlöshet resulterar ofta i en signifikant påverkan såväl på livskvalité som förväntad livslängd. Samtidigt är gruppens tillgång till hälso- och sjukvård inkluderat palliativ vård, begränsad. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans uppfattning om vad som påverkar patientens delaktighet i den psykiatriska vården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Johanna Johansson; Ida Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; Delaktighet; Uppfattning; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården genomgår ett fokusskifte från att patienten är en passiv konsument till att patienten blir en aktiv part i vårdprocessen. Delaktighet och personcentrerat förhållningssätt är vad som lyfts fram i forskning och riktlinjer som det nya arbetssättet, men betydelsen är oklar och kan variera. LÄS MER