Sökning: "personcentrerad vård vid diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden personcentrerad vård vid diabetes.

 1. 1. Följsamhet till egenvård och livsstilsförändringar vid Diabetes Mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Simone Johansson; Jenny Sundström; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Patientutbildning; Personcentrerad omvårdnad; Sjukdomshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där antalet drabbade ökar varje år. Sjukdomen innebär livslång behandling och det krävs kontinuerligt engagemang från den som lever med sjukdomen. Det ställs höga krav på att dessa personer ska kunna sköta sin vård självständigt. LÄS MER

 2. 2. Fångad i en dröm: att vara i ett psykotiskt tillstånd : - en narrativ analys av patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriella Levi; Minna Jonason; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ design; omvårdnad; patografier; personcentrerad vård; psykos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk problematik i form av psykoser kan drabba alla människor när som helst under livets gång. Unga som gamla drabbas av psykoser i olika sammanhang. Symtom som vanföreställningar, hallucinationer och magiskt tänkande kan göra det svårt för vårdpersonal att behandla och vårda personen. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård vid diabetes mellitus typ 2 ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ebba Bothorp; Lina Fors; [2019]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Patientperspektiv; Kvalitativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en växande sjukdom i dagens samhälle. Sjuksköterskans möte med dessa patienter är av största vikt för att kunna bedriva en god personcentrerad vård. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelse av Dexcom G5s följarfunktion : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellinor Björk; Susanne Rudenholm Elow; [2018]
  Nyckelord :CGM; follower function; Diabetes type 1; youth; transition; share; CGM; följarfunktion; diabetes typ 1; ungdomar; transition;

  Sammanfattning : Background: Dexcom G5, a continues glucose monitoring system, includes a follower function that gives people the possibility to see other people's glucose levels in real time. During the adolescents the metabolic control often deteriorate, When the responsibility for the diabetes care is shared between the parent and the youth there is better possibility to achieve a good metabolic control (Olinder, Nyhlin och Smider 2011). LÄS MER

 5. 5. En beskrivning av hur personer med diabetes typ 2 upplever att genomgå livsstilsförändringar till följd av sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :John Österberg; Namir Rahim; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; livsstilsförändring; möjligheter; svårigheter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en av de sjukdomar som är mest växande globalt. I Sverige är det över 400 000 människor som lever med diabetes. Diabetessjukdomen finns i olika former och de vanligaste formerna är diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Risken att bli drabbad av den sjukdomen ökar vid fetma, tobaks- och alkoholkonsumtion. LÄS MER