Sökning: "personcentrering"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet personcentrering.

 1. 1. Hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang. En klinisk kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Ahrner; Otto Bäckström Olsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Alkoholberoende; alkohol; alkoholmissbruk; substansbrukssyndrom; Sverige; personcentrering; personcentrerad vård; VAS; visuell analog skala; social hälsa; socialt utanförskap; social delaktighet; social inklusion; barn; familj; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Överdriven alkoholkonsumtion kan resultera i en sämre hälsa, såväl fysisk, psykisk som social. Vi vill i detta arbete undersöka hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang beroende på civilstånd, ålder, sociala kontakter och kön. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSE AV OMVÅRDNAD VID TRAUMA En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Medhammar; My Karlsten Sfiris; [2024-01-29]
  Nyckelord :patientupplevelse; omvårdnad; traumavård; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2022 drabbades 11 580 personer i Sverige av trauma. De fysiska skador som ett trauma ger upphov till är allvarliga, ibland livshotande, vilket kräver en snabb medicinsk bedömning och behandling. För att säkerställa en effektiv och säker medicinsk behandling tillämpas ett strukturerat omhändertagande. LÄS MER

 3. 3. KULTURKROCKAR INOM PALLIATIV VÅRD – SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rosario Herrera Ahumada; Emma Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; palliativ vård; kulturell kompetens; sjuksköterska; personcentrering; postkolonial; erfarenheter; anpassning; delaktighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfalden i Sverige ökar vilket leder till att möten mellan kulturer blir allt vanligare. Detta kommer ställa högre krav på sjukvårdspersonal i palliativ vård att möta andra kulturer och tillgodose kulturella behov. LÄS MER

 4. 4. VUXNA PATIENTERS UPPLEVELSE AV INITIALT OMHÄNDERTAGANDE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Dahlberg; Anna Lestander; [2024-01-26]
  Nyckelord :Akutsjukvård; vuxna; upplevelser; patienter; omhändertagande; holism; personcentrering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en miljö med stark medicinsk prägel där arbetet utgörs av medicinska kontroller och åtgärder vid det initiala omhändertagandet. Det medicinska fokuset har gjort att patienternas behov av psykosocial omvårdnad faller i glömska. LÄS MER

 5. 5. Patienter med obesitas upplevelser vid möten med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Milla Norgren Bengtsson; Hanna Trulsson; [2024]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; Obesitas; Patienter; Upplevelser; Vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obesitas har i modern tid blivit en av världens största epidemier, där allt fler blir drabbade. Tillståndet kan leda till såväl somatiska som psykiatriska sjukdomstillstånd. Internationellt lever idag cirka 650 miljoner människor med obesitas. Behandlingsmetoder i Sverige syftar till både kortsiktig och långsiktig hälsa. LÄS MER