Sökning: "personer med HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden personer med HIV.

 1. 1. Att se personen bakom diagnosen : -En litteraturstudie om sjuksköterskors attityd till att vårda patienter med hiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida-Sophia Jonsson; Anna Reiser; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityd; vårda; hiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 var omkring 38 miljoner människor i världen smittade med hiv (World health organisation, 2020). Hiv är en sjukdom förenad med stigmatisering och diskriminering. Negativa attityder bland sjuksköterskor gentemot personer med hiv riskerar att äventyra välbefinnandet hos personer med hiv. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med hiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Bäckman; Pernilla Ericsson Armgren; Anna-Fia Jarstig; [2021]
  Nyckelord :hiv; knowledge; education; stigma; fear.; hiv; kunskap; utbildning; stigmatisering; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med hiv utsätts för stigmatisering både av samhället och avsjukvårdspersonal. En sjuksköterska ska ha en vilja att ge god vård och kunskap omhiv och dess smittvägar. Trots detta ses stora kunskapsluckor som resulterar i attpersoncentrerad vård blir åsidosatt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta och vårda patienter med HIV ur ett globalt perspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rawadee Sangjun; Bella Chalee; [2021]
  Nyckelord :Attityd; HIV-infektion; Omvårdnad; Sjuksköterskan-patientrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund I världen lever idag cirka 38 miljoner människor med HIV. Framgångsrika antiviralaläkemedel som hämmar sjukdomsutvecklingen gör att mortaliteten minskar och personer med HIV kan leva ett långt och hälsosamt liv. LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med blodburen smitta upplever bemötandet inom vården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Kvick; Malin Kvick; [2021]
  Nyckelord :Bloodborne pathogens; hepatitis; HIV; experience; treatment; Bemötande; blodburen smitta; hepatit; hiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodburen smitta sprids genom blod, blodtillblandade kroppsvätskor eller via blodprodukter. De mest framträdande blodburna smittorna är hiv, hepatit B och C och dessa klassas som allmänfarliga sjukdomar. Miljontals människor lever med hiv, hepatit B och C världen över. LÄS MER

 5. 5. Treating latent tuberculosis : Efficacy of rifapentine plus isoniazid combination therapy vs. isoniazid monotherapy

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Christinegie Khoury; [2021]
  Nyckelord :Latent tuberculosis infection; rifapentine; isoniazid;

  Sammanfattning : Latent tuberculosis infection (LTBI) is a global health issue that affects approximately one quarter of the world’s population. It refers to a state of persistent immune response to Mycobacterium tuberculosis without clinical evidence of active tuberculosis (TB). LÄS MER