Sökning: "personer med Parkinson sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden personer med Parkinson sjukdom.

 1. 1. Hur upplever personer med Parkinsons sjukdom att själva optimera sin behandling genom digitalt stödd egenmonitorering? - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Kristin Fåglum; Anna Hjorth; [2023-06-02]
  Nyckelord :Delaktighet; digital egenmonitorering; egenkontroll; egenvård; Parkinsons sjukdom; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en icke botbar, progressiv neurodegenerativ motoriksjukdom. Behandlingen inriktas på att lindra de symtom som uppträder. Med tiden uppträder symtomfluktuationer som är av vikt att behandlas då sjukdomen påverkar det vardagliga livet. LÄS MER

 2. 2. VÄRDET AV DANS FÖR PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Eriksson; Erika Bálint; [2023-04-11]
  Nyckelord :Arbetsterapi; upplevelser; dans; personer med Parkinson sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund Parkinsons sjukdom (PD) är ett neurodegenerativt tillstånd och en kronisk progredierande rörelsesjukdom som drabbar ca 20 000 personer i Sverige. Sjukdomen kan påverka ens hela vardag och meningsfulla aktiviteter kan vara svåra att utföra vilket ger en försämring på personens livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att vårda en familjemedlem som lider av Parkinson sjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Edvin Lökk; Anton Elmersson; [2023]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; Vårdgivare börda; Familjevårdare; Att vara vårdgivare; Familjemedlem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom (PS) är en långsamt förlöpande neurodegenerativ sjukdom som leder till bortfall av kroppens rörelsefunktion och icke-motoriska symtom. Huvudsymtomen vid PS är tremor, rigiditet, bradykinesi samt en ostadig kroppshållning. LÄS MER

 4. 4. Effekt av Virtual Reality-träning hos personer med Parkinsons sjukdom avseende balans- och gångförmåga jämfört med traditionell träning : En översiktsstudie av systematiska litteraturstudier

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Sagelius; Martina Vestman; [2023]
  Nyckelord :Balance; Gait; Overview; Parkinson´s disease; Virtual Reality; Balans; Gång; Parkinsons sjukdom; Virtual Reality; Översiktsstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Virtual Reality (VR) är en teknik som skapar en simulerad miljö där användaren kan uppleva en virtuell värld. Effekten av VR-träning på gång och balansförmågan hos personer med Parkinsons sjukdom (PS) är ännu oklar trots flera systematiska studier. LÄS MER

 5. 5. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER