Sökning: "personifikation"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet personifikation.

 1. 1. Rösta på oss!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Brandt; [2020]
  Nyckelord :politik; politisk kommunikation; personifikation; valaffischer; semiotisk analys; Centerpartiet; Liberalerna; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vart fjärde år, i valtider, uppstår en viss typ av kommunikation då och enbart då. Valaffischer trycks än idag i stora upplagor och sätts upp vid valda platser i hela Sverige, vilket leder till en stor exponering hos invånarna. LÄS MER

 2. 2. FACEBOOK OCH POLITIK En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erik Engström; [2016-02-11]
  Nyckelord :Social media; Facebook; popolitical communication;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå:Grundnivå nivåTermin/år:Ht/2015Handledare:Nicklas HåkanssonExaminator:Rapport nr:C943Syfte:Studiens syfte är att undersöka innehållet i publicerade inlägg på Facebook som har gjorts utav konton som tillhör svenska partiledare.Teori:Bygger främst på funktionell teori om politisk kampanjdiskurs, kommunikationsmodeller och personifikation. LÄS MER

 3. 3. Och nu blir det reklamfilm, igen! : En jämförande studie av Riksdagspartiernas valfilmer till Riksdagsvalen 2010 och 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Joel Jacobsson; Andreas Hagelin; [2014]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; Reklam; Valfilm; Negativ kampanj; Bildanalys; Semiotisk analys; Språkanalys; Retorisk analys; Riksdagsval; varumärkesbyggande; varumärken; Source model; budskapsstrategi;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Första gången de politiska partierna erbjöds att köpa reklamtid av de kommersiella tv-kanalerna var i samband med EU-valet 2009. Då tv ännu är ett av de starkaste medierna är det ett effektivt sätt för partierna att nå ut med sina budskap. LÄS MER