Sökning: "personlig assistans"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden personlig assistans.

 1. 1. KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roar Eriksen; Sebastian Eriksson; [2019-05-17]
  Nyckelord :Occupational therapy; automobile driving; freedom; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. LÄS MER

 2. 2. Assistansersättningen ur rättssäkerhetsperspektiv : Försäkringskassans tillämpning av rätten till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Boivie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. LÄS MER

 4. 4. LSS i välfärdsstaten Sveriges politiska diskurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emelie Nyberg; [2019]
  Nyckelord :funktionshinderpolitik; LSS; personlig assistans; politisk diskurs; diskursanalys; välfärdsstat; välfärdspolitik; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur den politiska diskursen om LSS förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner samt vilken roll välfärdsstaten spelar i den politiska diskursen. Primärmaterialet för undersökningen är riksdagsdebatterna till två betänkanden och fem interpellationer. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapet hos chefer inom offentlig sektor : En kvalitativ intervjustudie om hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rozana Söderroos; [2019]
  Nyckelord :Chefer; Förutsättningar; Hälsofrämjande Ledarskap; Offentlig sektor; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Background: The concept of health-promoting leadership seems to be perceived in different ways and has different meanings in managers, it has meant that they practice it in different ways in their activities. In the past few years, the management of the public sector has undergone structural changes that have affected their role in the business and that their presence in the business has decreased. LÄS MER