Sökning: "personlig assistans"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden personlig assistans.

 1. 1. KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roar Eriksen; Sebastian Eriksson; [2019-05-17]
  Nyckelord :Occupational therapy; automobile driving; freedom; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. LÄS MER

 2. 2. Assistansersättningen ur rättssäkerhetsperspektiv : Försäkringskassans tillämpning av rätten till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Boivie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. LSS i välfärdsstaten Sveriges politiska diskurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emelie Nyberg; [2019]
  Nyckelord :funktionshinderpolitik; LSS; personlig assistans; politisk diskurs; diskursanalys; välfärdsstat; välfärdspolitik; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur den politiska diskursen om LSS förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner samt vilken roll välfärdsstaten spelar i den politiska diskursen. Primärmaterialet för undersökningen är riksdagsdebatterna till två betänkanden och fem interpellationer. LÄS MER

 4. 4. "Den sexualiteten som inte syns, den gör vi inte så mycket med" : - En undersökning av sexualitetens utrymme i myndighetsutövningen kring LSS och personlig assistans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Clara Bergström; [2019]
  Nyckelord :Sexualitet; LSS; handläggare; personlig assistans; queer; crip;

  Sammanfattning : Följande uppsats baseras på kvalitativa intervjuer med sex LSS-handläggare inom Försäkringskassan och på kommunal nivå med syfte att undersöka sexualitetens utrymme och uttryck inom myndighetsutövningen kring LSS och personlig assistans. Genom ett crip- och queerteoretiskt ramverk undersöker jag på vilka premisser assistansanvändares sexuella liv och subjektsskapande tas i beaktning och kan främjas inom LSS- utredningarna. LÄS MER

 5. 5. en scoping study- UPPLEVELSER OM LIVSKVALITÉ OCH EMPOWERMENT FÖR PERSONER SOM LEVER MED PERSONLIG ASSISTANS

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Flink; [2019]
  Nyckelord :personal assistance; personal assistant; influence; autonomy; empowerment; quality of life; well-being;

  Sammanfattning : Människans livskvalitet hänger tätt samman med vilken lyckonivå personen befinner sig på. Det finns flera faktorer som påverkar lyckonivån och ibland kan det behövas lite hjälp av exempelvis personlig assistans för att kunna uppnå lyckonivåerna. LÄS MER