Sökning: "personlig integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade orden personlig integritet.

 1. 1. ”DET ÄR PRISET JAG BETALAR” - En kvalitativ studie om riktad reklam på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Alrutz; Amanda Granfeldt; Jenny Vilhelmsson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Riktad reklam; Facebook; personlig data; integritet; sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att se om riktad reklam uppfattas som positivt eller negativt. Dettakommer att göras genom att se på hur folk över 50 år ser på fenomenet samt hur de ser på hur deras personliga integritet behandlas i samband med den riktade reklamen. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 3. 3. PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN : - EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Andrew Kayizzi; Abdikadir Mire; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; Bemötande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som besöker akutmottagningen upplever ofta att de inte blir bemötta på ett sätt som främjar hälsa, välbefinnande eller tillfrisknande. En anledning till det är att det holistiska synsättet inte är tillräcklig genomsyrat i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Kvinnogruppen och Kvinnojouren i Luleå 1974–1985

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälleLuleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elzbieta Norberg; [2021]
  Nyckelord :kvinnligaktivism; kvinnligmobilisering; jämställdhet; sociala rörelser; resursmobiliseringsteorin;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt två kvinnoaktivistgrupper, Kvinnogruppen- och Kvinnojouren i Luleå. Syftet med uppsatsen är att skapa ny kunskap men framförallt öka medvetenhet om kvinnlig aktivism, mobilisering och kollektiva handlingar under perioden 1974–1985 i Norrbotten. LÄS MER

 5. 5. Molnbaserade IP-kameror : En intervjustudie om användaråtgärder för att upprätthålla den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Martin Lormark; Rahim Salem; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Molnbaserade IP-kameror har blivit alltmer förekommande och enklare att installera i hemmet som en säkerhetsåtgärd. Tidigare forskning har fokuserat på övervakning i publika miljöer och betydligt mindre i privata miljöer. LÄS MER