Sökning: "personlig integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden personlig integritet.

 1. 1. Med rent mjöl i påsen har du inget att frukta! ..eller? En kvantitativ studie om attityder till ansiktsigenkänning i förhållande till personlig integritet SQ4562, Vetenskapligt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Öberg; Lena Lundell Gratjova; [2020-06-17]
  Nyckelord :Facial recognition; Personal integrity; Social Control; Surveillance;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate prevailing attitudes within the field thatspans integrity and monitoring in its various forms. This is to create an understanding of howfacial recognition's perceived advantages and disadvantages relate in different contexts. LÄS MER

 2. 2. PERSONLIG INTEGRITET OCH DATAINSAMLING. EN KVALITATIV STUDIE OM KONSUMENTERS UPPLEVELSER AV ATT VARA FÖREMÅL FÖR ORGANISATIONERS DATAINSAMLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Engen; Ellen Uthas; [2020-02-13]
  Nyckelord :datainsamling; personlig integritet; digitalisering; övervakning; panoptism;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har fått stor betydelse för samhället, och teknologier för att samla inoch analysera stora mängder data har vuxit fram. Organisationer kan med hjälp av informationen både kartlägga och förklara konsumenters köpbeteenden, men också erbjuda anpassad reklam. LÄS MER

 3. 3. Integritet, vad är det? - En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på barns integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hugo Lowgren; Therese Persson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Kroppslig integritet; Omsorg; Pedagog; Personlig integritet; Strategier;

  Sammanfattning : De större barngrupperna och de ökade kraven på förskolepedagoger kan göra det svårare att möta varje barns omsorgsbehov. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger förstår och resonerar om barns kroppsliga och personliga integritet samt vilka strategier de använder sig av för att respektera varje barns integritet. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv : En kvalitativ studie om olika generationers inställningtill individanpassad marknadsföring på internet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Filip Berg; Anton Nyborg; Sebastian Åsgårdh; [2020]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; informationsinsamling; personlig integritet; internetbeteende; generationer;

  Sammanfattning : The increased use of personalized marketing activities as a part of marketers’ internet strategies have given rise to questions regarding the underlying personal information gathering-processes and its possible insult on one’s personal integrity. The purpose of this study has been to examine consumers’ attitudes towards personalized marketing from an integrity perspective and how these attitudes differ among generations. LÄS MER

 5. 5. Open-source algorithm for wearables in healthcare-applications

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Marcus Nordström; Anna Klingberg Brondin; [2020]
  Nyckelord :Step counting; Wearable; Open-source; Privacy; Healthcare;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har aktivitetsmätare blivit allt vanligare för att logga vår fysiska hälsa. Detta är något som även skulle kunna gynna och användas i sjukvårdssammanhang. Problemet är att dagens kommersiella aktivitetsmätare sparar personlig information och privat data på sina egna servar. LÄS MER