Sökning: "personlig säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden personlig säkerhet.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras genom användande av rätten som verktyg i syfte att uppnå jämställdhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Lundin; [2021-02-03]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; Våld; Våldsutsatt; Våld i nära relation; Straffrätt; Brottmål; Rättstrygghet; Rättsligt skydd; Kontaktförbud; Skyddade personuppgifter; Skyddad folkbokföring; Fingerade personuppgifter; Skyddade boenden; Fri- och rättigheter; Rätten till personlig frihet och säkerhet; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Jämställdhet; Jämställdhetsprincipen; Genusrättsvetenskap; Genussystemet; Makt; Manlig överordning; Fotboja; Elektronisk intensivövervakning; Elektronisk övervakning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors varaktighet inom profession och arbetsplats - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Magdalena Björlin; Linnéa Lovén; [2021]
  Nyckelord :Literature review; nursing; nurse shortage; nurse turnover; profession; Litteraturöversikt; omvårdnad; profession; sjuksköterskebrist; sjuksköterskeomsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskebristen är ett växande problem samtidigt som vårdbehovet hos befolkningen ökar. I Sverige rapporterar endast en region en balanserad situation med tillgång på grundutbildade sjuksköterskor, vilket kan innebära framtida utmaningar i att bemöta efterfrågan på vård. LÄS MER

 3. 3. Digital distansundervisning och GDPR : Särskilt om Zoom vid Sveriges universitet och högskolor efter Schrems II-målet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pontus Andersson Rosengren; [2021]
  Nyckelord :Zoom; Videokonferens; GDPR; IT-säkerhet; tredje land; tredjelandsöverföring; Schrems II; personuppgiftsbehandling; personlig integritet.;

  Sammanfattning : The ongoing Covid-19 pandemic has led to society being forced to switch to a digital presence, where physical meetings have been replaced by digital ones. For universities, this has meant that teaching and examinations have taken place through a special installation of the video conferencing service Zoom. LÄS MER

 4. 4. ManagementPractical Aspects of Aqua Ammonia as Secondary Refrigerant in Ice Rinks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacqueline Pierri; [2021]
  Nyckelord :Ice rink; secondary refrigerant; refrigeration; refrigerant management; secondary fluid; natural refrigerant; aqua ammonia;

  Sammanfattning : The transition from fluorinated gases to natural refrigerants could be key to reducing the impacts of climate change. Ice rinks are energy-intensive buildings, with large heating and cooling demands. The pumping power required to move the secondary refrigerant typically accounts for a sizable amount of the energy use of the refrigeration system. LÄS MER

 5. 5. Att intensivvårda under pågående pandemiska coronavirus.

  Magister-uppsats,

  Författare :Kenneth Mohlin; [2020-06-26]
  Nyckelord :Covid-19; Coronavirus; MERS; SARS; Pandemi; Epidemi; Intensivvårdssjuksköterska; Intensivvård; Infektionskontroll;

  Sammanfattning : Background: At the end of 2019, a pandemic caused by the coronavirus Covid-19 developed across much of the world that may cause serious respiratory diseases in humans. In the social debates, including the state media, the progress of the virus has received major headlines. LÄS MER