Sökning: "personlig tillgång"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden personlig tillgång.

 1. 1. KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roar Eriksen; Sebastian Eriksson; [2019-05-17]
  Nyckelord :Occupational therapy; automobile driving; freedom; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. LÄS MER

 2. 2. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters vilja eller ovilja till att lämna ut personlig information vid köp online : En undersökning om hur viljan att lämna ut personlig information upplevs ur ett konsumentperspektiv vid köp online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ida Eriksson; Sissel Strid; [2019]
  Nyckelord :konsumentkontroll; konsumenter; personlig integritet; personlig information; attityder; e-handel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samtidigt som e-handel som säljkanal växer ökar konsumenternas oro för att lämna ut sin egen personliga information online. Vilket är viktigt att ta hänsyn till då konsumenternas personliga information är viktig data för företagen, då de med hjälp av den kan effektivisera sin marknadskommunikation, genom att exempelvis rikta erbjudanden till konsumenter. LÄS MER

 4. 4. GDPR - The General Data Protection Regulation : Hur medvetna är människor i Skövde kommun i ålder 18-65 om GDPR och de rättigheter som medför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lollo Ghasem; [2019]
  Nyckelord :GDPR; data protection regulation; personal data; personal data processing; GDPR; dataskyddsförordningen; personuppgifter; personuppgiftsbehandling;

  Sammanfattning : GDPR (The General Data Protection Regulation) är ett nytt EU-direktiv som träde i kraft 25 maj 2018. EU-direktivet gäller i hela Europa och har i syfte att styra hur och vem som får hantera personuppgifter. All form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person styrs av GDPR. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla texter med digitala skrivverktyg : En litteraturstudie om textskapande och skriftspråklighet i svenskundervisningen i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kamilla Fredriksson; Denise Rovelli; [2019]
  Nyckelord :digitala skrivverktyg; textskapande; skriftspråklighet; skrivande; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser digitala skrivverktygs möjligheter och utmaningar inom områdena skriftspråklighet och textskapande i svenskundervisningen i F-3. Ett alltmer digitaliserat samhälle ställer krav på skolan och lärarens användning av digitala skrivverktyg i undervisningen. LÄS MER