Sökning: "personliga inlägg och underhållande inlägg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden personliga inlägg och underhållande inlägg.

 1. 1. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Bergh; [2019]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

  Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER

 2. 2. Är vi vänner på Facebook? : En fallstudie om en icke-vinstdrivande organisations relationsbyggande på Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Andersson; Erika Karlsson; [2016]
  Nyckelord :not-for-profit organizations; relationship-building; engagement; dialogue; Friends; Facebook; icke-vinstdrivande organisationer; relationsskapande; engagemang; dialog; Friends; Facebook
;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en stor del av människors vardag och ger därmed en stor möjlighet för organisationer och företag att nå ut till fler människor. Trots att organisationer har haft några år på sig att hitta strategier anpassade till just sociala medier så är det fortfarande många som ser det som ytterligare en kanal till att endast informera och marknadsföra istället för att använda det till att skapa relationer med publiken. LÄS MER