Sökning: "personliga mål förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden personliga mål förskola.

 1. 1. Digitaliseringspolicy i förskolan : En enkätstudie om hur personal i förskolan gör digitaliseringspolicy

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Clara Holm; Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; kompetensbrist; läroplan för förskola; policy enactment; surfplatta;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2019 fick digitalisering en ny innebörd med förtydligade mål i den reviderade utgåvan av Läroplan för förskolan. I och med denna implementering är syftet med studien att undersöka hur verksam personal gördigitaliseringspolicy i verksamheten och vilka svårigheter de kan finna med arbetet inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : AbstractSverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 3. 3. Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Martina Rundqvist; Elin Leo; [2018]
  Nyckelord :lek; lekgrupp; play; playgroups;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna arbetar med Speciella lekgrupper i förskolan. Projektet Speciella lekgrupper har etablerat sig på vissa förskolor i olika kommuner. För att få en djupare insikt ville vi härmed ta reda på mer hur pedagogerna generellt ser på leken i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Musikalisk improvisation och komposition i förskolan. : En studie om barns möjligheter till utveckling av det personliga och spontana musicerandet i tidig ålder.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Stefan Jadefjord; [2017]
  Nyckelord :förskola; improvisation; spontansång; kreativitet; musikstund; musikdidaktik; dagis;

  Sammanfattning : Detta är en studie om barns musikaliska utveckling under de första levnadsåren samt deras spontana och fria musicerande. En kvalitativ studie har genomförts genom passiva observationer på fyra svenska förskolors musikstunder och samtal med dess personal om hur dessa arbetar med barnens kreativa skapande i musik genom improvisation och komposition under själva musikstunden. LÄS MER

 5. 5. ”Vi fick ju lite själva sätta upp vad man skulle ha med...” : En studie om utvecklingssamtal i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexandra Andersson; Josefin Myte; [2017]
  Nyckelord :förskola; utvecklingssamtal; förskollärare; vårdnadshavare; bedömning; samverkan; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser ett antal förskollärare och vårdnadshavare ger uttryck för gällande utvecklingssamtal i förskolans kontext, vilket besvaras genom forskningsfrågan: hur talar förskollärare och vårdnadshavare om utvecklingssamtal i förskolans kontext. Studien vilar på socialkonstruktionistisk teoribildning med diskurspsykologi som metodologisk utgångspunkt. LÄS MER