Sökning: "personliga mål förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden personliga mål förskola.

 1. 1. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : Abstract Sverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Rundqvist; Elin Leo; [2018]
  Nyckelord :lek; lekgrupp; play; playgroups;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna arbetar med Speciella lekgrupper i förskolan. Projektet Speciella lekgrupper har etablerat sig på vissa förskolor i olika kommuner. För att få en djupare insikt ville vi härmed ta reda på mer hur pedagogerna generellt ser på leken i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Musikalisk improvisation och komposition i förskolan. : En studie om barns möjligheter till utveckling av det personliga och spontana musicerandet i tidig ålder.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Stefan Jadefjord; [2017]
  Nyckelord :förskola; improvisation; spontansång; kreativitet; musikstund; musikdidaktik; dagis;

  Sammanfattning : Detta är en studie om barns musikaliska utveckling under de första levnadsåren samt deras spontana och fria musicerande. En kvalitativ studie har genomförts genom passiva observationer på fyra svenska förskolors musikstunder och samtal med dess personal om hur dessa arbetar med barnens kreativa skapande i musik genom improvisation och komposition under själva musikstunden. LÄS MER

 4. 4. ”Vi fick ju lite själva sätta upp vad man skulle ha med...” : En studie om utvecklingssamtal i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexandra Andersson; Josefin Myte; [2017]
  Nyckelord :förskola; utvecklingssamtal; förskollärare; vårdnadshavare; bedömning; samverkan; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser ett antal förskollärare och vårdnadshavare ger uttryck för gällande utvecklingssamtal i förskolans kontext, vilket besvaras genom forskningsfrågan: hur talar förskollärare och vårdnadshavare om utvecklingssamtal i förskolans kontext. Studien vilar på socialkonstruktionistisk teoribildning med diskurspsykologi som metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. ”Inte ens en knäckemacka får vara en trekant längre utan det är en jäkla triangel” : en vetenskaplig essä kring matematik och kollegialt oförstående i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Kantare; [2013]
  Nyckelord :matematik i förskola; lustfyllt lärande; pedagogens roll; kollegialt oförstående; förhållningssätt;

  Sammanfattning : I min essä skriver jag om ett flertal spontana matematiktillfällen i förskolan. Jag vill att barnen ska få med sig så många positiva upplevelser som möjligt inom matematiken från sin förskoletid. Förskolans läroplan är tydlig med att matematik är viktigt på förskolan. LÄS MER