Sökning: "personliga skäl"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden personliga skäl.

 1. 1. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Kan företagsaktivism övertyga konsumenten? : En studie om hur företags sociopolitiska ställningstaganden påverkar konsumenternas attityd mot företagets varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Fidan; Matilda Rosenblom; [2021]
  Nyckelord :Företagsaktivism; Corporate sociopolitical activism; CSA; attityd; varumärke; inställning; konsument; ställningstagande; konsumentskepticism.;

  Sammanfattning : Metod: En kvalitativ metod med en induktiv ansats har tillämpats för denna studie. Empirin har samlats in genom fokusgruppsintervjuer, utförda vid fyra tillfällen med sammanlagt 15 deltagare. LÄS MER

 3. 3. Att avsluta en anställning till följd av arbetstagares brottslighet - En rättsdogmatisk studie om uppsägning och avsked av personliga skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :employment protection; dismissal; crime; imprisonment; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay deals with the question of whether it is possible to terminate an employment as a result of an employee's crime, and on what terms it may take place. The first part describes the regulation regarding dismissal and dismissal for personal reasons found in the Employment Protection Act, and discusses how it protects employees against dismissal and dismissal. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i förhållande till fysisk och psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Friberg; [2021]
  Nyckelord :arbetsanpassning; avskedande; omplacering; personliga skäl; rehabilitering; sjukdom; uppsägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the employers rehabilitation responsibility in relation to employees that suffer from physical or psychological illness, from a labour law perspective, to gain an understanding whether the rehabilitation responsibility is interpreted in different ways. Therefore, the research question was “how is the employers rehabilitation responsibility assessed and its boundaries in relation to physical and psychological illness?”. LÄS MER

 5. 5. Sök- och resultatmönster för svensk sjöbefälsutbildning mellan 2008 och 2018 : – och dess påverkan på framtida sjöbefälspopulation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Per Beijer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Den här studien syftar till att undersöka och beskriva sök-och resultatmönster för svensk sjöbefälsutbildning under åren 2008 till 2018. Nationella statistiska data har analyserat med avseende på antal sökande respektive antagna till sjöbefälsutbildningar, deras kön, ålder och utbildningsmässig bakgrund. LÄS MER