Sökning: "personliga tränare"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden personliga tränare.

 1. 1. Personliga tränares konflikt att arbeta hälsofrämjande i den kommersiella gymmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Grahn; Isabelle Mulkerrins; [2019-08-14]
  Nyckelord :Bodily capital; hälsofrämjande arbete; kost; kroppsideal; personlig tränare; säljyrke;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet med inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Mia PrimAntal sidor: 45 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Att vara ett levande varumärke : Work life balance från en personlig tränares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Werme; [2019]
  Nyckelord :work life balance; Personlig tränare; balans; tillgänglighet; flexibilitet; passion; inställning till arbete;

  Sammanfattning : Den senaste tidens stora uppmärksamhet gällande ökningen av utmattningssyndrom genererar i diskussioner kring hur man får livspusslet att gå ihop. I takt med ökade folksjukdomar så ökar även individens ansvar för sin egen hälsa vilket medför att friskvårdsbranschen blomstrar. LÄS MER

 3. 3. När träningen blir allt : En kvalitativ undersökning om personliga tränares syn på olika förhållningssätt till träning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :William Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Training; healthy; unhealthy; orthorexia; overtraining; personal training.; Träning; hälsa; ohälsa; ortorexi; överträning; personlig träning.;

  Sammanfattning : Dagens skärmbundna generation lider av fetma och övervikt. Fler människor dör av fetma än av svält. Trots detta är träning och hälsa något som det läggs väldigt mycket fokus på i dagens samhälle. En vacker och vältränad kropp är ett sätt att uppnå prestige och status. LÄS MER

 4. 4. Upplevda utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter : En retrospektiv longitudinell studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joel Sörensen; Oskar Johansson Quartieri; [2019]
  Nyckelord :Challenges; Coping strategies; Dual careers; RIG; Student-athletes; Copingstrategier; Dubbla karriärer; Idrottsstudenter; RIG; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelser av utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter i Sverige. Deltagarna i studien utgjordes av sju personer, fyra kvinnor och tre män, i åldrarna 22–31 (M=25.1, SD=3.1). LÄS MER

 5. 5. Är arbetsmiljön lika “flashig” som titeln personlig tränare? : En studie om personliga tränare och deras psykosociala arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Olivia Ross; Ellenor Norgren; [2018]
  Nyckelord :Work environment; psychosocial; personal trainers; KASAM-theory; Arbetsmiljö; psykosocial; personliga tränare; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personliga tränare upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare används KASAM-teorin för att se vilka faktorer som bidrar till, respektive hindrar en god psykosocial arbetsmiljö. Metoden som användes var enkät med uppföljande intervju. Enkäten innehöll 18 frågor med stängda svarsalternativ. LÄS MER