Sökning: "personlighet i design"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden personlighet i design.

 1. 1. Varumärkens personlighet: En kvalitativ undersökning av relevanta faktorer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Louisa Plymoth Hjalmarsson; Douglas Svinge; [2020]
  Nyckelord :Brand Personality Scale; Brand Personality; Marketing Mix; 7P Model; Modified Brand Personality scale; Antecedents of brand personality.;

  Sammanfattning : Titel: Varumärkens personlighet: En kvalitativ undersökning av relevanta faktorer. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Douglas Svinge, Louisa Plymoth Hjalmarsson Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Examinator: Maria Fregidou-Malama Datum: 2020 – 05 – 25 Syfte: Då det råder en brist på kvalitativa undersökningar – samt en brist på kunskap angående vilka faktorer som påverkar hur konsumenter upplever en varumärkespersonlighet – anser vi att det är av intresse att med hjälp av en kvalitativ undersökning skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar hur konsumenter upplever en varumärkespersonlighet. LÄS MER

 2. 2. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 3. 3. Hur associationer mellan typsnitt och icke-språkliga ljud påverkas av kultur och modersmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Ekaterina Kretiv; [2020]
  Nyckelord :Cross-sensory associations; Japanese writing system; Latin alphabet; sound symbolism; typeface personality; japanska skriftsystem; korssensoriska associationer; latinska alfabetet; ljudsymbolism; typsnittets personlighet;

  Sammanfattning : Studien genomfördes för att undersöka om associationer mellan utformningen av typsnitt i latinska alfabetet och i japanska skriftsystem och icke-språkliga ljudstimuli. Ytterligare syfte var att undersöka om associationerna påverkas av modersmål och kultur hos respondenter. LÄS MER

 4. 4. Förtroende utan fysiska möten : En kvalitativ flerfallstudie om hur förtroende hos kunder påverkas av fenomenet E-banking

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Hultberg; Sofia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bank; E-banking; trust; loyalty; customer relationship; customer value; Bank; E-banking; förtroende; lojalitet; kundrelationer; kundvärde;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banksektorn agerar inom en föränderlig miljö där digitaliseringen driver utvecklingen framåt. Ökad digitaliseringen resulterar i nya direktiv och därmed en stark utveckling av fintech-lösningar. Utvecklingen av fintech har drivit fenomenet E-banking framåt då fler människor genomför sina bankärenden online. LÄS MER

 5. 5. Alzheimers sjukdom ur anhörigas perspektiv- förändrade familjeroller : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Steindl Elin; Isaksson Lina; Dagman Sjögren Elena; [2020]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhöriga; familjefokuserad omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom som innebär gradvis förlust av hjärnceller och obotliga försämringar av kognitiva funktioner samt minnesförmåga. Sjukdomen förändrar personens personlighet, beteende och humör vilket drabbar hela familjen. LÄS MER