Sökning: "personlighet konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden personlighet konflikter.

 1. 1. "Det här är ingen slogan" - En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Bäckman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärke; kommuner; offentlig sektor; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska kommunerna, enligt dem själva, har översatt konceptet varumärke.Teori: Översättningsteori, varumärke, reputation management, regler för översättning (Røvik), diskursanalys inom social practice theory (van Leeuwen). LÄS MER

 2. 2. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 3. 3. Svenskämnet och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Victoria Dahlström; Kristofer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :arbetssätt; didaktik; motivation; svenskämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsöversikt har varit att studera didaktiska arbetssätt och på vilka sätt dessa kan främja studiemotivationen hos elever i svenskämnet. En stor del av resultatet har landat i hur forskning kring motivation i skolan ser ut i allmänhet. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap & mångfald : Personlighetens påverkan på konflikter i mångkulturella organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nina Öhlund; [2018]
  Nyckelord :Management; Diversity; Culture; Conflicts; The Big Five Model; Traits; Ledarskap; mångfald; kultur; konflikter; Big Five-modellen; egenskaper;

  Sammanfattning : Datum: 2018 – maj Syfte: Att skapa förståelse för sambandet mellan en ledares personlighet och dennes förmåga att hantera emotionella och uppgiftsorienterade konflikter i organisationer som präglas av mångfald. Utifrån Big Five-modellen ämnar studien besvara vilka av ledarens personlighetsfaktorer som har påverkan på det som sker i konflikter som uppstår i mångkulturella grupper. LÄS MER

 5. 5. Hamas och Gazaremsan - Om folkrättslig legitimitet och status

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kvarfordt; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; legitimitet; erkännande; Gazaremsan; Hamas; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The conflict between the government of the Gaza strip and Israel re-emerged in 2006 when Hamas won the election and went on to seize control of the region in 2007. Since then the conflicts between Hamas and Israel, as well as between Hamas and al-Fatah, has characterized the politics and everyday life in the region. LÄS MER