Sökning: "personlighet psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden personlighet psykologi.

 1. 1. Är självskattad personlighet relaterad till deskriptiva och injunktiva normer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kevin Ekstrand Odd; Dorina Puka; [2020]
  Nyckelord :Five factor theory; OCEAN; Openness; Conscientiousness; Extraversion; Agreeableness; Neuroticism; Theory of planned behaviour; Norms; Injunctive norms; Descriptive norms; Social cognitive theories; Social learning theories; IPIP; Self-efficacy; Social identity theories; Reciprocal Determinism; Identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study had the aim to approach the question of how the different traits in OCEAN get affected by norms more specifically normative belief, motivation to comply and identification with the referent as described in the Theory of Planned Behaviour. The method of choice was a digital survey, constructed as a modified IPIP, which was divided by self-estimation, descriptive normative belief, injunctive normative belief and motivation to comply as well as identification with the referent for each personality factor in OCEAN. LÄS MER

 2. 2. Shinrin-Yoku, varför skogsbadar man? : Personlighet, motiv och stressnivåns betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Aleksandra Lindström; Manuela Tono; [2020]
  Nyckelord :Shinrin-Yoku; forest-bathing; motivation; motives; Big five; Five Factor Model; stress; Self-determination theory; SDT; nature; Shinrin-Yoku; skogsbad; motivation; Big five; Five Factor Model; stress; Self-determination teori; SDT; natur;

  Sammanfattning : Den ökande stressen i samhället är en indikation på att nuvarande stresshanteringsmetoder antingen brister eller inte nyttjas. Människans komplexitet, innefattande olika personligheter, motiv och motivation bakom ett handlande kan vara en trolig orsak till detta; varför en metod passande för en individ inte nödvändigtvis lämpar sig för någon annan. LÄS MER

 3. 3. Roller och ledarskap hos lärare : Tyska studenters upplevelser av lärare i Tyskland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Vide Magnusson; [2020]
  Nyckelord :upplevelse; kvalitativ intervjustudie; roll; lärare; student; ledarskapsstil;

  Sammanfattning : Varje år kommer internationella studenter till Sverige och flest av dessa kommer från Tyskland. Kulturella skillnader kan skapa svårigheter för studenterna och att som lärare kunna ta an olika roller kan förbättra klassrumsmiljön och därigenom förbättra studenternas upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Riktiga män röstar på Sverigedemokraterna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristoffer Larsson Lindstrii; Gustav Guldager; Ivar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :BSRI; HEXACO; Ideologi; predicera ideologi; ideologisk orientering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka hur väl personlighet respektive könsidentifiering, var för sig respektive tillsammans, kan predicera ideologisk orientering. För att undersöka detta användes personlighetstestet HEXACO och könsidentifieringstestet BSRI. Syftet med uppsatsen var att öka väljarförståelsen. LÄS MER

 5. 5. Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Amar Lihovic; [2020]
  Nyckelord :Public security officer; turnover intention; job satisfaction; work engagement; personality; Ordningsvakt; avsikten att lämna yrket; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; personlighet;

  Sammanfattning : Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. LÄS MER