Sökning: "personlighet psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden personlighet psykologi.

 1. 1. Personlighet som prediktor för organisationslojalitet : En kvantitativ studie om sambanden mellan femfaktormodellenoch organisationslojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Julia Andreasson; Paulina Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Personality; Five Factor Model; Organizational Commitment; personlighet; femfaktormodellen; organisationslojalitet;

  Sammanfattning : Studier på personlighetsområdet har genomförts i många år där resultat vittnar om att personlighet spelar roll för olika livsutfall. Däremot har få studier på området undersökt sambanden mellan personlighet och organisationslojalitet. LÄS MER

 2. 2. “Jag är väl, typ, anställningsbar?” Studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder till artificiell intelligens i relation till personliga egenskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniela Dolenec; Emma Friberg; Sofia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :upplevd anställningsbarhet; studenter; artificiell intelligens; attityder; upplevd self-efficacy; personlighet; neuroticism; samvetsgrannhet; femfaktormodellen; expectancy-value-teori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka det potentiella sambandet mellan studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder gentemot artificiell intelligens. Detta område är av intresse att undersöka av flera skäl, särskilt eftersom artificiell intelligens är ett fenomen som i dagsläget är väldigt omtalat. LÄS MER

 3. 3. Sambanden mellan smartphoneberoende, psykisk ohälsa och personlighet : En kvantitativ studie om smartphoneberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Per Svensson; David Lundin; [2019]
  Nyckelord :Smartphone addiction; big five; personality; mental illness; Smartphoneberoende; big five; personlighet; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Smartphones har blivit en naturlig del av vår vardag och smarta applikationer ger oss ständigt nya möjligheter. Samtidigt som det finns många positiva sidor med tekniken är det av vikt att undersöka vilka konsekvenser den teknologiska utvecklingen kan få på människor samt vad orsakerna bakom detta är. LÄS MER

 4. 4. Primärt träningsberoende och dess relation till Neuroticism, Psykologisk träningsmotivation och Stress

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elina Bergström; Chantell Sundström; [2019]
  Nyckelord :Exercise dependence; primary exercise dependence; secondary exercise dependence; personality; neuroticism; psychological exercise motivation; stress; Träningsberoende; primärt träningsberoende; sekundärt träningsberoende; personlighet; neuroticism; psykologisk träningsmotivation; stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Auktoritär påverkan och personlighetsfaktorer - en kvantitativ studie om relationen mellan auktoritativ påverkan och personlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filippa Börjesson; Louise Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :femfaktorteorin; personlighetsfaktorer; påverkan; auktoritetsprincipen; auktoritativ påverkan; click-whirr-funktionen ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the relationship between authoritative persuasion on the basis of Robert Cialdinis authority principle and on the basis of the Five-Factor theory. A internet survey in three parts was conducted with 91 (N). Part one handled descriptive issues and part two was a personality test. LÄS MER