Sökning: "personlighetsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet personlighetsstörning.

 1. 1. Ro med mig genom stormen : Hur personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever omvårdnadsbehovet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Borderline; Tidvattenmodellen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen borderline har funnits i snart 100 år men fortfarande finns det brister i omvårdnaden av personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning. Personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården. LÄS MER

 2. 2. Förstagångsmammor välbefinnande : – Betydelsen av sociala relationer och stöd för nyblivna mammors mentala mående

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sanna Frank; Lajla Dzebic; [2019]
  Nyckelord :First-time mothers; postpartum depression; wellbeing; social support; support healthcare; Förstagångsmammor; förlossningsdepression; välbefinnande; socialt stöd; stöd sjukvård;

  Sammanfattning : Förstagångsmammors välbefinnande är ett diskuterat ämne med mycket tidigare forskning bakom sig. Studiens syfte var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan förstagångsmammors fysiska och psykiska välbefinnande och olika faktorer som relationer samt stöd från social omgivning och sjukvård med en kvantitativ analysmetod. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med borderline personlighetsstörning : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sheila Ssozi; [2019]
  Nyckelord :borderline personality disorder; health; people; experience and knowledge; borderline personlighetsstörning; hälsa; personer; upplevelse och kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Borderline personlighetsstörning (Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS) förkommer i samhället och visar sig på olika sätt. Sjukdomen är omfattande och komplex, vilket utgör att personer har svårt att få en bra sjukdomsbild som kan medför växling i sjukdomsinsikt. LÄS MER

 4. 4. "Det känns som att man har en stämpel i pannan" : Upplevelser av bemötande på psykiatriska akutmottagningar enligt personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mazdak Kargar; Anna Viktoria Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Emotional Unstable Personality Disorder; Borderline Personality Disorder; experiences; emergency ward; psychiatricEmotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk; Emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk;

  Sammanfattning : Personer med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning är högkonsumenter av psykiatrisk akutvård. Diagnosen kännetecknas av ett ihållande mönster av instabilitet vad gäller självbild, känslor och relationer med andra, samt en hög grad av impulsivitet. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters resonemang kring att stödja aktivitetsbalans hos personer som lider av emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tove Lassenius; [2018]
  Nyckelord :occupational balance; reasoning; occupational therapy; occupational therapists; emotionally unstable personality disorder; aktivitetsbalans; resonemang; arbetsterapi; arbetsterapeut; emotionellt instabil personlighetsstörning;

  Sammanfattning : Personer som lider av emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS) upplever mångfacetterad aktivitetsobalans i sin vardag. Arbetsterapeuter strävar till att stödja aktivitetsbalans och öka upplevelsen av tillfredsställelse men kunskapen om hur man kan stödja dessa personers upplevelse av balans är bristfällig. LÄS MER