Sökning: "personlighetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet personlighetsutveckling.

 1. 1. Delad glädje är dubbel glädje, eller? – Om barnets rätt till privatliv i förhållande till föräldrarnas bestämmanderätt då barnet exponeras på föräldrarnas sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Olnäs; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; barnrätt; barnkonventionen; europakonventionen; rätten till privat- och familjeliv; föräldrars bestämmanderätt; sharenting; sociala medier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar väljer att dela information om sina barn på sociala medier aktualiseras barnens rätt till privatliv. Att barn har en sådan rätt följer av 6 kap. LÄS MER

 2. 2. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
  Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER

 3. 3. Varför ha anläggningar för vissa när idrott ska vara för alla? : En kartläggning om tillgängligheten av idrottsanläggningar i Söderhamns kommun för personer med rörelse-, syn- och intelletuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Johanna Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Idrottsanläggning; Funktionsnedsättning; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet är bra för hälsan och minskar risken att drabbas av sjukdomar, samt bidrar till gemenskap, rörelseglädje och personlighetsutveckling. Personer med funktionsnedsättning är fysisk aktiva i betydligt mindre grad och anser sig ha sämre hälsa och sitter stilla i högre grad än övriga befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Lust att läsa - lätt att känna? : Läsprojekt med önskan om medmänsklighet, demokratiskt sinne och läslust

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Birgitta Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; berörd medmänsklighet; litterär kompetens; läslust;

  Sammanfattning : På vilka sätt kan en litterär berättelse beröra läsare och bidra till en medmänsklig personlighetsutveckling i vårt digitala informationssamhälle, är utgångspunkten i denna studie av sjuttiosju gymnasieelevers läsvanor, läslust och litterära kompetens då de deltagit i ett läsprojekt. Studiens syfte är tudelat. LÄS MER

 5. 5. Den individuella individuationens mångdimensionella uttryck : En religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling enligt den analytiska psykologin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rosanna Antonsdotter; [2018]
  Nyckelord :Paramahansa Yogananda; Kriya Yoga; Self-Realization Fellowship; Carl Gustav Jung; Individuationsprocessen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling utförts. Syftet med uppsatsen har varit att från ett jungianskt perspektiv få en ökad förståelse för Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling genom en hermeneutisk analys. LÄS MER