Sökning: "personligt betalningsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden personligt betalningsansvar.

 1. 1. Kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen efter avskaffandet av revisionsplikten : ett försämrat borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oliver Borg; Andreas Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Creditor protection; audit obligation; involuntary liquidation; The Swedish Companies Act; auditing; capital shortage; stakeholders; Borgenärsskydd; revisionsplikt; likvidationsplikt; aktiebolagslagen; revision; kapitalbrist; intressenter;

  Sammanfattning : En grundläggande princip för ett aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. I syfte att skydda bolagsborgenärerna så finns det i aktiebolagslagen ett flertal kapitalskyddsregler. I 25 kap. ABL finns de så kallade kapitalbristreglerna. LÄS MER

 2. 2. BOLAGSLEDNINGENS PERSONLIGA ANSVAR : - med särskild beaktning vid ekonomisk brottslighet, i obeståndsrättsliga sammanhang

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Lindahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dag förekommer missbruk av aktiebolag som associationsform på grund av den låga risken till att åläggas ett personligt betalningsansvar. Det är därför relevant att undersöka varför missbruket förekommer och om det finns en koppling till ekonomisk brottslighet i insolvensrättsliga kontexter. LÄS MER

 3. 3. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i ett aktiebolag - När råder skäl att anta?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sanna Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Skäl att anta; handlingsschema; kritisk kapitalbrist; reason to assume; action schedule; capital deficiency; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska lagstiftningen angående det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter i ett aktiebolag enligt 25 kap. 18 § ABL ser ut. Mer specifikt är syftet att undersöka när ansvaret aktualiseras samt hur rekvisitet skäl att anta kritisk kapitalbrist enligt 25 kap. 13 § p. LÄS MER

 4. 4. Lifting of the corporate veil? - En analys av reglerna om ansvarsgenombrott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Tolander; [2018]
  Nyckelord :ansvarsgenombrott; processbolag; civilrätt; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att aktieägare är befriade från personligt betalningsansvar är en viktig hörn-sten i bolagsformen. Denna frihet har lett till ett visst missbruk från aktieä-gare i deras sätt att driva bolag. LÄS MER

 5. 5. Borgensansvar när huvudgäldenären gått i konkurs: särskilt om skötselborgen och dess särställning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Kristin Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; borgen; skötselborgen;

  Sammanfattning : Borgen är en vanlig säkerhet som lämnas vid kreditgivning. För aktiebolag finns möjligheten att ingå skötselborgen, där bolagets ägare borgar med sina personliga tillgångar för bolagets skulder. LÄS MER