Sökning: "personligt fotografi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden personligt fotografi.

 1. 1. Ett personligt fotografi

  Magister-uppsats,

  Författare :Siri Bergström; Amanda Wahlin; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; patient; person; personligt fotografi; fotografi; personcentrering; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Background: Research shows that within the high technology intensive care environment, there is a risk that technology gets too much attention, and that the health personnel objectify their patients. In addition to this, there are studies indicating that the patients are experiencing critical care as a difficult time and has a need to be acknowledged as a person. LÄS MER

 2. 2. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 3. 3. Jag fotograferar för att ta reda på vad jag skulle fotografera om jag fotograferade

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Lukas Eisenhauer; [2017]
  Nyckelord :Fotografi; Bild; Fotografisk bild; Film; Filmfotografi; Fotografisk handling; Identitet; Kreativitet; Närvaro;

  Sammanfattning : Den här texten är ett personligt utforskande kring temana identitet, kreativitet samt närvaro i och genom den fotografiska handlingen. Den har sitt ursprung i anteckningar, samtal, tankefragment, fotografier, minnen, dikter, citat och referenser till personer och tänkare som ägnat tid åt att reflektera över människan, livet, fotografi och bildens betydelse i allt detta. LÄS MER

 4. 4. Metafor - en metod att göra det privata personligt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Molly Uddenberg; [2013]
  Nyckelord :Author; writing; metaphor; images; language; acting; role; autobiography; Lacan; Socrates; Knausgård; Mann; art; artist; artistic process; artistry; writing process; teaching; student; wiggh; strand; lindholm; levi; frankl; kertész; personal; experience; private; dramaturge; script writer; editor; producer; film; theatre; literature; the unconscious; Skrivarprocesser; författare; elever; skrivarkurs; metafor; självbiografi; privat; personligt; konstnär; dramaturg; manusförfattare; förintelsen; Karl Ove Knausgård; Primo Levi; Viktor Frankl; Imre Kertész; Marianne Strand; Maj-Britt Wiggh; Åsa Lindholm; rollen; bildspråket; det omedvetna; Sally Mann; fotografi; intuition; igenkänning; näsblod; Platon; Lacan; Sokrates;

  Sammanfattning : In this study I have met three authors in a dialogue seminar on their literary work. The discussion, starting from texts by Lacan and Socrates, revolved around the dichotomy of personal and private, and how to benefit from personal material in one’s literary work. LÄS MER