Sökning: "personligt varumärkesbyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden personligt varumärkesbyggande.

 1. 1. Att bygga sig ett varumärke på sociala medier – för vems skull? : En kvalitativ intervjustudie om journalisters varumärkesbyggande i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Clara Skjönberg Zahui; Gustav Schön; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; personligt varumärkesbyggande; självpresentation; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur 8 svenska journalister och 4 chefer vid svenska medieföretag (”arbetsgivare” hädanefter) resonerar kring journalisters aktivitet och varumärkesbyggande på sociala medier, vilka motiv journalister har för att profilera sig i sociala medier och hur journalisterna och arbetsgivarna ser på journalisters aktivitet på sociala medier utifrån journalistiska yrkesideal och normer. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer som sedan har analyserats utifrån teorier om varumärkesbyggande, personligt varumärke och självpresentation samt tidigare forskning om journalisters yrkesideal och användning av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Att vara ett varumärke: en jämförande studie mellan personlig varumärkesbyggnad på Instagram och varumärkesbyggnad i företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Linn Moberg; [2020]
  Nyckelord :personlig varumärkesbyggnad; varumärkesbyggande; varumärke; personligt varumärke; strategi; influencer; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Sociala mediers framfart har möjliggjort för en ny typ av varumärken att utvecklas och växa. Det handlar om varumärken som inte säljer produkter, utan istället säljer sig själva – de personliga varumärkena. LÄS MER

 3. 3. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ylva Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Sammanfattning : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). LÄS MER

 4. 4. Kim Kardashian Wests engagemang i sociala frågor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erica Möller; Linnea Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur celebriteter agerar för att uppmärksamma och engagera sig i sociala frågor. Studien syftar till att undersöka hur Kim Kardashian West har agerat för att försöka påverka benådningen av Alice Johnson och vad hennes agerande kan ha haft för varumärkesbyggande funktion. LÄS MER

 5. 5. Laget före jaget? : En kvalitativ studie om hur svenska sportorganisationer kommunicerar under en spelares individuella kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Albin Bjerkland; Benjamin Edman; [2018]
  Nyckelord :Image repair theory; rhetoric; crisis communication; sports organization; response; Image repair theory; retorik; kriskommunikation; sportorganisation; responsstrategi;

  Sammanfattning : Idrottsskandaler blir ofta uppmärksammade i nyhetsmedier och aktörerna i krisen behöver därför uttala sig offentligt. Denna studie undersöker hur svenska sportorganisationer, Malmö FF, IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam, hanterar en kris som uppstått från ett individuellt övertramp. LÄS MER