Sökning: "personligt varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden personligt varumärke.

 1. 1. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 2. 2. Isabella Löwengrip – Det personliga varumärket : En kvalitativ fallstudie om hur Isabella Löwengrips personliga varumärke framställs genom hennes blogg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Olivia Lilja; [2018]
  Nyckelord :Blogg; Isabella Löwengrip; Personligt varumärke; Identitet; Retorisk textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur Isabella Löwengrips personliga varumärke framställs på hennes blogg. De forskningsfrågor som forskningen utgick ifrån var ”hur framställs Isabella Löwengrips personliga varumärke på hennes blogg?” samt ”Går det att utläsa några skillnader i hur Löwengrip porträtterat sitt personliga varumärke från starten fram tills idag? I sådant fall: vilka är dessa skillnader?”. LÄS MER

 3. 3. Därför blir vissa vloggare framgångsrika på YouTube : En kvalitativ intervjuundersökning om hur YouTube-vloggare formar sitt digitala personliga varumärke

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Wilhelm Lettström; [2018]
  Nyckelord :Vloggare; YouTube; personligt varumärke; parasocial interaktion; autenticitet; följare;

  Sammanfattning : Syftet med denna Kandidatuppsats var att undersöka hur YouTube-vloggare attraherar en stor publik med lojala följare. Detta syfte uppnåddes genom att granska vlogg-konsumenters uppfattningar om YouTube-vloggare och deras digitala personliga varumärke. LÄS MER

 4. 4. "Du kan inte ana vad som kommer hända härnäst" : En kvalitativ textanalys av clickbaits utformning på Youtube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Victoria Fromholtz; Olivia Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Clickbait; Youtube; vlogger; rhetoric; semiotic; relevance; Therese Lindgren; Clickbait; Youtube; vloggare; retorik; semiotik; relevans; Therese Lindgren;

  Sammanfattning : För att uppmärksammas bland dagens stora utbud av videoklipp på Youtube skapar vloggare rubrik- och bildsättningar som innehåller clickbaits. Begreppet innebär att rubrik- och bildsättningar är av uppseendeväckande karaktär, innehåller lite information och enbart syftar till att locka mottagare att klicka sig in på videoklipp. LÄS MER

 5. 5. Digitala popstjärnor : Om sociala mediers betydelse för att synas, höras och nå ut som osignerad, kvinnlig popartist

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Cajsa Wallin; [2017]
  Nyckelord :personliga varumärken; pop; genus; motstånd; sociala medier; osignerade kvinnliga artister; mikro- kändisskap; identitet; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den osignerade, kvinnliga popartistens spelplan för att konstruera sig själv som ett “personligt (pop)varumärke” via sociala medier. Med ansats i fem djupgående intervjuer har jag sökt besvara hur detta “varumärkesgörande” ser ut, samt vilka möjligheter och svårigheter diskursen för med sig. LÄS MER