Sökning: "personnummer"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet personnummer.

 1. 1. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 2. 2. ”. . . vi har uppfunnit en lösning själva . . .” : En kvalitativ studie om sjukhuskuratorers förhållningssätt till och arbete med vuxna i papperslöshet

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Linda Persson; [2022]
  Nyckelord :undocumentedness; hospital social worker; approach; thematic analysis; Butler; papperslöshet; sjukhuskuratorer; förhållningssätt; tematisk analys; Butler;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sjukhuskuratorers förhållningssätt till och arbete med vuxna i papperslöshet, samt hur detta kan påverka målgruppen, socialt arbete, sjukvården och samhället i stort. Uppsatsen är kvalitativ, baserad på intervjuer med 12 sjukhuskuratorer i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Eriksson; Alice Guldsvärd; [2021]
  Nyckelord :transpersoner; bemötande; hälso- och sjukvård; kunskapsbrist; upplevelser; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Transpersoner har historiskt varit men är även idag en utsatt grupp såväl i samhället som inom hälso- och sjukvården. De omfattas av bland annat hälso- och sjukvårdslagen och diskrimineringslagen. Syftet med litteraturstudien är att belysa transpersoners erfarenheter i kontakt med hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Automatisk överföring av analog data från pappersenkäter till digital databas på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Karin Schaedel; Tommy Söderberg; [2020]
  Nyckelord :OMR; OCR; MATLAB; imregister; image adjustment; OMR; OCR; MATLAB; imregister; bildjustering;

  Sammanfattning : På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har en stor mängd knäprotesoperationsenkäter staplats på hög under två år. Svaren från dessa ska konverteras till digitalt format så dessa kan lagras i databasen REDCap för att kunna utföra kvalitetskontroll och prospektiv uppföljning i flera år. LÄS MER

 5. 5. Purging Sensitive Data in Logs Using Machine Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Ljus; [2020]
  Nyckelord :GDPR; LSTM; RNN; GloVe; personal data; machine learning;

  Sammanfattning : This thesis investigates how to remove personal data from logs using machine learning when rule-based scripts are not enough and manual scanning is too extensive. Three types of machine learning models were created and compared. One word model using logistic regression, another word model using LSTM and a sentence model also using LSTM. LÄS MER