Sökning: "personnummer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet personnummer.

 1. 1. Processdokument om testdatahantering som ökar efterlevnaden av GDPR : En kvalitativ studie från testarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mina Arsala; [2023]
  Nyckelord :GDPR; personal data; tester; test data management; process document; GDPR; personuppgifter; testare; testdatahantering; processdokument;

  Sammanfattning : När nya funktioner utvecklas måste funktionerna testas utifrån den givna kravspecifikationen för att garantera en korrekt implementering. Testning är en del av utvecklingsprocessen och en viktig komponent som behövs för att förbättra tillförlitligheten av system. Testdata är den data som används för att utföra specifika testfall. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande spelplan : En kvalitativ studie om hur styrelsemedlemmar inom idrottsföreningar arbetar med inkludering av personer som identifierar sig inom hbtqi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hedda Bandlien; Hanna Linder Månsson; Juliana Sporre; [2023]
  Nyckelord :hbtqi; hälsofrämjande insatser; inkludering; inkluderande arbetssätt; idrott; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : Idrottsföreningar har en viktig roll i att främja inkludering och jämlikhet inom idrottsrörelsen. Tidigare forskning visar att det saknas ett inkluderande perspektiv inom idrotten då idrottsrörelsen främst utgår från ett heteronormativt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 4. 4. ”. . . vi har uppfunnit en lösning själva . . .” : En kvalitativ studie om sjukhuskuratorers förhållningssätt till och arbete med vuxna i papperslöshet

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Linda Persson; [2022]
  Nyckelord :undocumentedness; hospital social worker; approach; thematic analysis; Butler; papperslöshet; sjukhuskuratorer; förhållningssätt; tematisk analys; Butler;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sjukhuskuratorers förhållningssätt till och arbete med vuxna i papperslöshet, samt hur detta kan påverka målgruppen, socialt arbete, sjukvården och samhället i stort. Uppsatsen är kvalitativ, baserad på intervjuer med 12 sjukhuskuratorer i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Eriksson; Alice Guldsvärd; [2021]
  Nyckelord :transpersoner; bemötande; hälso- och sjukvård; kunskapsbrist; upplevelser; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Transpersoner har historiskt varit men är även idag en utsatt grupp såväl i samhället som inom hälso- och sjukvården. De omfattas av bland annat hälso- och sjukvårdslagen och diskrimineringslagen. Syftet med litteraturstudien är att belysa transpersoners erfarenheter i kontakt med hälso- och sjukvård. LÄS MER