Sökning: "personperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet personperspektiv.

 1. 1. Att leva med övervikt eller fetma ur ett personperspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Estefanie Muñoz Lara; Goolalay Roya Rahimi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. INGEN DIAGNOS- INGEN HJÄLP! : VUXNAS ERFARENHETER AV VÄNTAN PÅ ADHD-UTREDNING INOM PSYKIATRISK OMVÅRDNAD

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kamari Hamid; Dany AL-QRANA; [2018]
  Nyckelord :adhd; vuxna; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som årligen söker vuxenpsykiatrin för utredning av ADHD har ökat de senaste 10 åren och det beräknas att upp emot 2.5% av den vuxna befolkningen är drabbade. Tidigare forskning visar att en icke diagnosticerad ADHD kan leda till lägre utbildningsnivå samt lägre inkomst. LÄS MER

 3. 3. Företagsrelationer ur individens perspektiv : En kvalitativ branschstudie om relationer i försörjningskedjor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ingela Arvidsson; Linnea Blomstedt; [2016]
  Nyckelord :Företagsrelationer; relationer i leverantörskedjor; långsiktiga samarbeten; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Relationer i leverantörskedjor, långsiktiga företagsrelationer och samarbete mellan företag är områden som ges alltmer fokus från såväl företagsvärlden som vetenskapen. Forskningen visar att relationerna mellan företagen har blivit djupare och att man samarbetar i större utsträckning med såväl leverantörer som kunder. LÄS MER

 4. 4. Inspelning som verktyg för reflektion : En fenomenologisk studie kring hur gitarrlärare reflekterar över sitt eget musicerande ur ett första-person-perspektiv samt tredje-personperspektiv med hjälp av inspelning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Bernt Furuberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva med Huntingtons sjukdom : Ur ett personperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Matilda Larsson; Emma Laiback; [2014]
  Nyckelord :Experience; Huntington s disease; individuals perspective; suffering; Huntingtons sjukdom; lidande; personperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Huntingtons sjukdom är en ärftlig degenerativ sjukdom som förekommer hos 800-1000 personer i Sverige. Tidigare forskning visar på bristfällig kunskap om sjukdomen hos vårdpersonal vilket innebär ett stort lidande för de drabbade. För att skapa en djupare kunskap krävs att vårdpersonal lyssnar till personers upplevelser. LÄS MER